25 under 25: Slik skal de gjøre verden mer bærekraftig

Etter å ha sett på FNs klimakonferanse, Cop21, satt den gang 18 år gamle Maiuran Loganathan igjen med inntrykket av at det vil kreve mer handling og mindre prat dersom man skal klare å nå bærekraftsmålene. Sammen med en gruppe engasjerte ungdommer, startet han innovasjonsprogrammet Young Sustainable Impact (YSI). I år fikk de inn søknader fra over 10 000 håpefulle gründere som kjempet om en plass i det prestisjefylte programmet.

(Artikkelen ble først utgitt i årets papirutgave av Innovasjonsmagasinet. Kjøpt magasinet på Narvesen eller HER)

– Vi tror at innovasjon og entreprenørskap vil kunne løse alle verdensproblemer, sier intiativtaker Maiuran Longanathan, som også står bak Ediphy, læringsplattformen InnoMag skrev om i fjorårets utgave.

Målet til YSI, som ble startet av en gruppe engasjerte ungdommer i fjor, er nemlig å hjelpe unge talenter fra hele verden med å løse bærekraftsproblemer i samspill med erfarne og ressursterke personer. Dette gjøres gjennom et innovasjonsprogram, som i år er på hele fem måneder. Her blir de 25 utvalgte (under 25 år) delt opp i fem team som kommer til å jobbe med hvert sitt bærekraftsmål, basert på preferanser spesifisert i søknaden de sendte inn.

Hvert team får utdelt en teamleder som skal veilede dem på reisen. Med seg på laget har de fått med blant annet StartupLab, Future Leaders, Sands og DNV GL, som skal bidra med nettverk, lokaler og kunnskap.

Ettersom teamet består av mennesker fra hele verden, vil mesteparten av arbeidet foregå online. Her kommer deltagerne til å måtte løse oppgaver, gjøre research og ta del i virtuelle workshops sammen gjennom hele programmet.

– Vi ønsker at de skal bli vant til å jobbe online og gjøre avstanden mellom dem til en styrke. Hvis den teknisk sett største svakheten (avstanden), kan bli en av de største styrkene, har vi gjort mye riktig for senere implementering av produktetet/tjenesten de kommer frem til, forklarer programdirektør Didrik Strøhm (23 år).

Når teamene har valgt hvilke bærekraftsmål de ønsker å fokusere på, har de frem til midten av august til å identifisere hvilke muligheter og problemer som ligger innenfor bærekraftmålet sitt, og deretter komme opp med gode løsninger på problemet. I august vil alle de 25 deltagerne bli flydd inn til Oslo der de vil jobbe i 10 intense dager sammen med partnerne med prototyping og utvikling av konseptet. Den siste dagen skal deltagerne presentere ideen sin for et bord bestående av investorer, bedrifter og partnere.

– Målet er at minimum 80% av prosjektene skal bli til suksessfulle bedrifter.

Forventet 500 søkere fikk 10 0000

I fjor fikk programmet bare 50 søknader. I år økte antallet til 10 000, til teamets store overraskelse.

– Du kan jo forestille deg at vi ble litt satt ut da vi håpet på ca. 500 søkere og endte opp med å få over 10.000, sier Strøhm.

Mye av grunnen til at de fikk så mange søkere var endringer i arbeidskulturen, tror Loganathan.

– I år får deltagerne mulighet til å jobbe hvor de vil og når de vil, så lenge jobben blir gjort. Dette gjør at unge gründere fra hele verden har mulighet til å delta, noe som kan være en av årsakene til den kraftige stigningen i antall søknader. I tillegg var vi også flinke til å bruke kontaktnettverket vårt til å spre budskapet om programmet på sosiale medier.

Å velge ut 25 personer blant 10 0000 søkere må ha vært krevende. Hva baserte dere utvelgelsen på ?

–Vi valgte ikke nødvendigvis de 25 beste individene, men de 25 søkerne som til sammen utgjorde de beste teamene. Det var ekstremt krevende, men vi gjorde det vi kunne for å lage de beste gruppene basert på felles visjon, interesse og diversitet i kunnskap, bakgrunn og ferdigheter. I tillegg var et viktig kriterium det at de hadde tid nok til å være dedikert og involvert i de fem månedene som programmet pågår, og at de også ønsker å være med på å implementere løsningene i etterkant av programmet, sier Strøhm.

Blant årets søkerne var de mest populære bærekraftsmålene uten tvil god utdanning (70 %), utrydde fattigdom (40 %), god helse (39 %) og likestilling mellom kjønnene (38%). Et spennende resultat som også kom frem av statistikken, er at 46% av de 10.028 søkerne var kvinner.

– Av de 25 ble 13 menn og 12 kvinner fra 17 ulike nasjoner valgt ut. Med tanke på at hovedvekten av søkere var fra Midtøsten, Asia og Afrika, tyder dette på en positiv endring i likestilling.

Var det et bevisst valg at kjønnsfordelingen i programmet ble ca. 50 %? 

– Nei, vi valgte de 25 vi mente ville utgjøre de fem beste teamene. Vi hadde laget veldig objektive rammer for å bedømme hvem vi skulle ha med, og prøvde å fjerne subjektiviteten så langt det lot seg gjøre. At vi endte opp med en jevn fordeling av kjønn, er vi så klart veldig glade for, men nå var det tross alt 46% kvinner av de 10.000 som søkte – så det går veldig opp statistisk sett. Fire av de fem teambyggerne er også kvinner, og innad i YSI er det kjønnsbalanse. Jeg vil derimot understreke at dette ikke har vært bevisst, men heller har vært en utvelgelse basert på kvalifikasjoner hele veien, forklarer Strøhm.

Statistikken viser også at de 10.028 søkerne kom fra hele 170 forskjellige land. Av de 25 som kom med, er 15 av deltagerne fra Asia eller Midtøsten, mens ingen er fra Norden.

Hva tror dere er grunnen til det?

– Det var alt i alt svært få fra Norden som søkte. Jeg tror at grunnen til dette er at bærekraftsmålene betyr mer for mennesker som har kjent på kroppen effektene av de store globale problemene gjennom hele livet. Veldig mange av de som søkte, har jobbet med å gjøre verden til et bedre sted å være siden de var små, noe man sjelden ser i Norden, sier Loganathan.

Fra vesntre: Tilde Midtvedt (HR-direktør i YSI) , Maiuran Longanathan og Didrik Strøm sammen med Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth

Fra 20 under 20 til 25 under 25

I fjor var kurset på kun én uke i motsetning til fem måneder i år. Programmet besto også av 20 personer under 20 år, mens det i år består av 25 under 25 år.

– Dette betyr mer erfaring, større nettverk og høyere kunnskapsnivå. Vi har også opplevd en økning i antall ressurssterke mennesker og bedrifter som ønsker å støtte oppom YSI, noe vi tror kommer til å løfte programmet og deltagerne mye, sier Strøhm.

I fjor ble de 20 deltagerne fordelt på fire team, som jobbet med hver sitt prosjekt. To av de fire ideene er fortsatt under utvikling, kan han fortelle.

– Her har vi blant annet Aquasolis, som utvikler en maskin som lager drikkevann og ren elektrisitet av saltvann. De er nå i gang med investorsamtaler om prototyping.

– Vi har også Ecolyser, som ønsker å skape flere grønne byer ved bruk av geo-lokasjon og ved å måle lysforhold gjennom et kamera. Dette for å identifisere hvilke planter som er best å plante i hagen, hjemmet eller på kontoret.

Neste stopp Asia

Neste steg er å ekspandere internasjonalt og skape lokale YSI-programmer. Først ute er Kina, India og Sør-Korea.

– Vi har også fått henvendelser fra land som Kazakhstan, USA, Ethiopia, Kamerun og Brasil, så kanskje de blir de neste landene på listen, sier Strøhm.

Foreløpig har programmet ingen konkret forretningsmodell, men dette er også i ferd med å endre seg. Snart kan nemlig bedrifter betale YSI for å komme med forslag til løsninger som omhandler innovasjon og bærekraft. Såkalte ”E-cases”, forklarer 23-åringen.

–E-cases fungerer slik at vi får eller lager en problemstilling for den enkelte bedriften og sender ut et case som konkurranse til alle menneskene i kontaktdatabasen vår. Deretter samler vi alle idéene og lager en rapport basert på det. Dersom bedriften bestemmer seg for å gå videre med en av idéene, vil idèhaver kunne få muligheter til å få ta del i prosjektet.

– Målet er jo å skape et samspill mellom små og lokale operasjoner og store innovasjoner. Vi skal komme opp med løsninger som skaper ekte effekt i verden. Sånn som det er nå, mener vi det er altfor mye prat og altfor lite handling, men det håper jeg vi får en endring på nå, avslutter han.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »