Forbes Insights ferske studie:“Nurturing Europe’s Spirit of Enterprise: How Entrepreneurial Executives Mobilize Organizations to Innovate,” identifiserer fem ulike personlighetstyper som alle trengs for å lykkes med innovasjon.


Konklusjonen; Ulikheter beriker – Vi trenger hverandre! En effektiv og produktiv kultur for innovasjon er som en god suppe, den trenger å ha den rette blandingen og en god balanse av alle fem ingrediensene, ellers kan resultatet bli helt mislykket, ubalansert – og regelrett grøtaktig.

The Forbes Insights studiet undersøkte mer enn 1200 ledere i Europa over en rekke emner og temaer. Ved hjelp av en rekke spørsmål om deres holdninger, oppfatninger, prioriteringer og atferd, – kombinert med en titt på de eksterne kreftene som enten kan fremme – eller fjerne energien og engasjementet i et innovativt miljø. Dukket det opp et bilde av fem sentrale personlighetstyper som trengs for å skape innovasjon – hvilken er du? (Den fullstendige studien kan bestilles hos Forbes).

Her er de fem viktigste personlighetstypene innen innovasjon:

1 -Endringsagenten. Med sterk personlig integritet og karisma er disse naturlige ledere. Mål og belønning motiverer dem sterkt, men et stort incentiv for denne gruppen er ideen om å skape «noe stort» og utøve innflytelse over andre. De liker å være i front, kjører full gass og viker ikke tilbake for å fremme seg selv i prosessen. De kan virke litt arrogante, er definitivt utålmodige og har stor risikovillighet. De utgjør i følge Forbes 22% av oss.

2 -Forskeren er åpen for alle nye ting, – og klar for å bringe en ny idé gjennom de ulike fasene fra utvikling til gjennomføring. Mottoet lyder som følger: “Der det er en vilje, finnes det en måte”. De er perfeksjonister, stolte over jobben de gjør og har en tendens til å være arbeidsnarkomane. Mest sannsynlig fordi det krever et stort engasjement, mye tid og hardt arbeid for å presse gjennom en idé! De liker også å dele sin kunnskap. Fordi de er så stabile, er de en stor avgjørende og viktig faktor for innovasjon syklusen. De utgjør i følge Forbes 16% av oss, men er overraskende nok sjelden toppledere…

3 -Stjerneeleven. Husker du hun som alltid rakk opp hånden, nesten før læreren stilte spørsmålet? De satt som oftest på første rad, gjerne hoppende på stolen mens de lagde sine velg meg lyder, for å få læreren til å velge dem. De er vel egentlig flinke til alt: De starter tidlig med å utvikle deres personlige merkevare, stiger i gradene og får ting til å skje, selv når bedriftskulturen synes å jobbe mot dem. Ikke overraskende, CEOs pleier å være stjerneelever og de kan vokse og trives overalt.

4 -Kontrolløren er ukomfortabel med risiko, trives best med struktur og viker unna tåkete prosjekter. Fremfor alt, foretrekker de å ha kontroll på oppgavene og liker å ha alt i system. De er best når de kan fokusere på konkrete, klare mål og vet nøyaktig hvor de står, og kan kontrollere «alt». Som kolleger, er de ikke akkurat lagspillere og gode nettverkere. Disse utgjør 15% av alle ledere

5 – Krymperen er rasjonell synes han selv, og anser det som sin oppgave å bringe alle tåkefyrster ned på jorden og tjore dem til virkeligheten, og for en ekte kryper er alle andre enn kontrolløren tåkefyrster. På en middags tallerken ville han vært spinaten: Ikke akkurat folkets favoritt, men svært viktig i helheten av måltidet. Som kontrollørene er de ikke fan av ustrukturerte omgivelser, og de pleier å ta ting et skritt videre….Når de blir spurt om å velge en side, vil de mest sannsynlig velge å være nøytrale. De utgjør 23% av alle ledere – og glitrer i CFO rollen, hvem skulle ellers minne oss andre om budsjett og ressurs begrensninger.

Yngre, mer innovative bedrifter trenger Endringsagenter i lederrollen, – for å kunne få den rette energien inn i en visjon som kan iverksettes av forskerne. Etter hvert som organisasjonen vokser seg større, trenger de Stjerneelever som kan oversette visjonen til en strategi og lede den frem, Kontrollører som kan organisere troppene for å utføre jobben og krympere som holder orden slik at bedriften ikke går mot det ene eller det andre ekstreme ytterpunktet. Et firma med modenhet har større behov for sterke prosesser, samt de som setter pris på kontroll.

Som vi har sett gang på gang, er tøylesløs innovasjon en fantastisk ting. Men det er hva som kommer etterpå som er kanskje mer viktig. For å få en nyskapende idé fra bakken, er det avgjørende å ha en rolleliste som kan holde på spenningen mellom risikotaking og

virkelighet i en sunn balanse midt mellom himmel og jord – hvor innovasjon kan trives.

Kilde: Forbes, Brenna Sniderman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here