På denne måten kan moderne ledere drive sine medarbeidere til å tenke kreativt på arbeidsplassen.

1. Utfordre
Det er viktig å ha rett person til rett jobb. På denne måten motiverer du den ansatte til å finne frem sin indre drivkraft ved å gi den motiverende utfordringer. Dette kan man få til ved å investere tid og ressurser i ansettelsesprosessen og ved å være oppmerksom  og åpen for dialog med nåværende ansatte.

2. Gi frihet!

Dersom du gir de ansatte frihet til å gå løs på et problem på den måten de selv ønsker kan det føre til kreative løsninger enn dersom du setter alle rammene selv.

3. Ressurser

En viktig ting å tenke igjennom er hvilke ressurser du gir de ansatte til arbeidsoppgaven. Her er det i hovedsak snakk om tid og penger som skal brukes i et prosjekt eller liknende. Utfordringen kan være at dersom du gir for mange ressurser kan det ødelegge de kreative prosessene, og dersom du gir for lite penger blir de nødt til å luke ut eventuelt eksepsjonelle ideer.

4. Spennende team

La de ansatte jobbe i et spennende miljø med ulike personligheter i teamet. Et mål bør være å skape en vilje hos teammedarbeiderne for å ville hjelpe de andre i teamet med vanskelige oppgaver.

5. Belønning

Sekundet hvor medarbeiderne tar initiativ til å skape noe på arbeidsplassen bør det belønnes! Dette kan gi gode ringvirkninger dersom ledelsen berømmer de medarbeiderne som tar initiativ er det ikke utenkelig at andre vil følge deres eksempel.

6. Organisatorisk støtte

Organisasjonen må ha systemer for å belønne kreativitet. Belønningen bør ikke være i form av “fysisk belønning” som lønn eller fysiske goder.

Artikkelen er basert på innhold fra boken “Creative management and development” av Jane Henry.

1 COMMENT

  1. Vel og bra med tips til hvordan hver enkelt kan bli mer kreativ, men det høre så E N S O M T ut;
    Utfordre – Gi frihet – Ressurser – Spennende team – Belønning – Organisatorisk støtte

    Ved å dele kreative oppgaver, kan alle se hverandre i samspill og fellesskap. Der ligger muligheten til en sterk teambuilding som får deltakerne til å trekke lasset i samme retning. Sammen! Det skaper lønnsomhet og muligheter for å ha det gøy på jobben. Hvem vil vel ikke det?
    🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here