En kronikk av Tor W Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og leder av Open Innovation Lab of Norway’s faglige råd.


Norge har en AI-minister. Da bør virksomhetene ansette en Chief AI Officer (CAIO) som en del av toppledelsen.

Kunstig intelligens (AI) og generativ AI (GenAI) representerer en revolusjon for alle typer virksomheter i privat og offentlig sektor. Dette understreker behovet for en egen Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO) stilling i toppledelsen. Disse teknologiene er ikke bare innovative verktøy, men katalysatorer for omfattende forretningsendringer.

AI og GenAI har vist seg å være viktige for å drive innovasjon. De gir muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester, og åpner for kreative løsninger på komplekse utfordringer. For eksempel har AI drevet fremgang innen helsevesenet gjennom utvikling av presisjonsmedisin, og i finanssektoren gjennom forbedret risikoanalyse og kundetjeneste.

Når det gjelder produktivitet, automatiserer AI og GenAI rutineoppgaver, frigjør arbeidskraft for mer strategiske initiativer, og forbedrer beslutningstaking gjennom avansert dataanalyse. Dette kan føre til betydelig kostnadsbesparelse og effektivisering av operasjoner. Ifølge en MIT-studie kan Gen AI forbedre en høyt kvalifisert arbeiders ytelse med så mye som 40% sammenlignet med arbeidere som ikke bruker det.

Interessant nok så forskerne en større økning i prestasjonspoengene for deltakerne i den nedre halvdelen av de med kort erfaring som brukte GPT-4 sammenlignet med de med lengst erfaring – henholdsvis 43% og 17% – når de ble sammenlignet med deres grunnlinjescore (det vil si, ingen bruk av AI).

På aksjemarkedet og i forhold til firmaverdi, kan AI og GenAI gi en betydelig konkurransefordel ved at de oppfattes som mer innovative og dermed fremstår som mer attraktive i markedet. Bedrifter som effektivt innpasser AI i sin produksjon og administrasjon, har potensial til å tiltrekke seg investorer ved å vise til sterk innovasjonskapasitet og fremtidig vekstpotensial. Dette kan føre til økt aksjekurs og større markedsverdi.

Ifølge en nylig studie av aksjekursene for 123 selskaper på den Amerikanske børsen over fem år, viste det seg at for hver 5-punkts økning i et selskaps innovasjonsevne, slik kundene opplevd det,

tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 2,6 % i markedsverdi. Dette tilsvarte en gjennomsnittlig økning på $1.08 milliarder i aksjonærverdi.

En CAIO spiller en nøkkelrolle i å realisere disse fordelene. Ved å innpasse AI-strategi hvor AI og GenAi er sentralt i all tenking, med bedriftens overordnede mål, kan en CAIO, sammen med CFO, sikre at teknologien blir brukt på en måte som maksimerer verdiskapingen. CAIO-en må også sikre at AI-implementeringen er etisk ansvarlig og i tråd med regulatoriske krav.

For styreledere er det essensielt å forstå verdien av en CAIO for å lede organisasjonen gjennom AI-transformasjonen hvor «AI først» er mantraet og «AI-fabrikk» er målet. En CAIO sikrer at AI og GenAI ikke bare er teknologiske tillegg, men integrerte deler av bedriftens fremtidige suksess og innovasjon. Husk: AI vil ikke erstatte virksomheter, men virksomheter som benytter AI vil erstatte de som ikke gjør det.