-Vi registrerte at mange bedrifter ikke kunne finne enkle og rimelige HR-løsninger. Svært mange har ikke råd eller kapasitet til å ha egne HR-ansatte, men samtidig settes jo en rekke krav fra myndighetene. Dessuten er det også i bedriftenes interesse at de ansatte ivaretas på en god måte. Derfor har vi bygget “Dottie” sammen med våre kunder.

Robert Göransson er daglig leder i Amesto People Technology AS, og sammen med sine kunder har de nå laget en HR-løsning som har fått navnet «Dottie». Dette produktet er svaret for dem som til nå har strevd med excel-ark og andre mer eller mindre hensiktsmessige hjelpemidler, uten å greie å få på plass en HR-løsning som er tilfredsstillende.

Amesto har som våre lesere vet fremmet flere innovative satsninger de siste årene og kom i år for første gang inn på listen over Norges 3 mest innovative virksomheter. Du kan lese mer om det her.

Det handler om å produsere trivsel!

-Dette handler dypest sett om trivsel, både for dem som skal jobbe med de forskjellige oppgavene HR-området krever, og for den enkelte ansatte, som trenger å kjenne seg ivaretatt. I tillegg skal man som sagt passe på at en rekke myndighetskrav blir fulgt opp i bedriften fortløpende. Altså er dette en samling av både pålagte oppgaver og forhold ansatte og bedriftsledelse vil være sammen om å løse, svarer en engasjert Robert Gôransson oss når vi spør om motivasjonen bak utviklingen av “Dottie”.

-Hva konket ønsket kundene seg?

-Nettopp det jeg har skissert over her: Det fantes løsninger for dette på markedet, men felles for dem var at de var dyre, og i tillegg ganske omfattende for de mindre aktørene. Så det ble tidlig klart for oss at vi måtet finne en løsning som leverte enkle maler og god oppfølging til en lav månedlig kostnad. Vi brukte litt tid på å få på plass kravspesifikasjonene, eller «roadmap»’en om du vil. Men så var det bare å sette i gang med utvikling, testing og nye korreksjoner, som var unnagjort på bare 10 måneder før vi for om lag et år siden kunne rulle produktet ut på markedet.

-Hvordan har det slått an?

-Siden vi jo utviklet dette sammen med et knippe av våre kunder, satt sammen for å være mest mulig representative var vi ganske trygge på at vi ville treffe markedet godt, og det har da også vist seg å slå til. Dette betyr imidlertid ikke at vi har levert et «ferdig» produkt, som vi heretter utelukkende skal konsentrere oss om å selge. Saken er at et slikt produkt neppe vil bli ferdig noensinne. Ikke bare fordi myndighetskrav og samfunnet ellers endrer seg hele tiden, men også fordi ansattes og ledelsens ønsker vil variere i et såpass stort marked som vi har adressert med dette produktet.

-Hva har vært viktig for kundene bortsett fra de rent tekniske løsningene?

-Det har vært enighet om enkelhet i bruk, kall det gjerne brukergrensesnitt, selv om det som skjer i bakgrunnen rent teknisk kan være ganske sammensatt og kreve solid datakraft. Vi har forsøkt å ta opp i løsningen de nye og endrede forutsetningene som utstrakt bruk av hjemmekontor kan skape. For arbeidstakeren skal såklart ivaretas, selv om man ikke rent fysisk har signert seg inn i bygget der hovedkontoret ligger.

Besparende og brukervennlig

-Det er dessuten slik at «Dottie» har god læringsevne, så det vil skje tilpasninger også ut fra måten systemet faktisk blir brukt på. Men vi har allerede nå mange ideer til videre målrettet innovasjon, så det er ikke tvil om at utviklingen vil fortsette. Når det er sagt, er tilbakemeldingene vi har fått fra dem som har tatt i bruk «Dottie» udelt positive. I tillegg til at bedriftene har kunnet tilby sine ansatte en tjeneste som oppleves bedre og mer oppdatert, sparer de også betydelige ressurser på sitt HR-arbeid. Flere har sagt at de ikke har satt seg ned og regnet på hvor mye tid som tidligere har gått med til dette arbeidet, men at de nå jobber med HR på en merkbart mer rasjonell måte. Dessuten er resultatet altså mer fornøyde medarbeidere. Man kan etablere en sosial «feed» der man kan annonsere forskjellige tiltak og møter, eller for den saks skyld poste bilder fra arbeidsuken. Her er det faktisk bare fantasien i den enkelte bedrift som setter grensene for hva man kan bruke «Dottie» til.

-Hva har alternativet til nå vært for dem som ikke har HR-funksjoner inhouse?

-Vel, i tillegg til de mer eller mindre tilfeldige manuelle verktøyene man har hatt til rådighet, er det jo stort sett NAV og Arbeidstilsynet som har vært kilder og samarbeidspartnere, da. Og det er vel ingen overdrivelse å si at slike ordninger kan være ganske ressurskrevende. Ikke at det i og for seg er noe feil med å velge en slik løsning, men nå har «Dottie» automatisert hele prosessen, og det som før kunne ta mange timer, er nå gjort unna på få minutter. En annen ting vi ganske raskt oppdaget, var behovet for å popularisere språket. Saken er at vi måtte bruke «cutting edge» språkfolk for å finne de gode løsningene vi nå har fått på plass.

Informasjonen som er tilgjengelig fra offentlig sektor er ikke akkurat brukervennlig bestandig, og det har vi også gjort noe med. «Dottie» er tilhenger av enkle språklige formuleringer, og det er vi helt enig med henne i, smiler Göransson.