– Arbeidsmarkedet i dag gjenspeiler ikke samfunnet. Snart er ikke spørsmålet lenger om du skal jobbe med mangfold, men hvordan og her kommer vi inn, sier Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture.

Hun og Mari Ann Vassgård er ansvarlige og primus motorer for Amestos nyeste innovasjonsprosjekt innen rekruttering. Nemlig rekruttering til mangfold.

Den 8. mars i år lanserte Amesto People & Culture-en spydspiss innen rekruttering bygd på Amestos strategi om trippel bunnlinje, de tre P-ene: People, Planet og Profit.

– Dagens arbeidsmarked, spesielt for lederstillinger, speiler ikke samfunnet. Vi ønsker å gjøre det enklere for beslutningstakerne å ta gode valg når de rekrutterer, sier Fosser. Hun legger til at de er opptatt av å drive rettferdig og objektiv rekruttering og hjelpe selskapene å få en bedre balanse på både kjønn, alder og bakgrunn.

– Ikke bare på styrenivå, men også på ledernivå og spesialistfunksjoner legger Vassgård til. Og røper at det ikke var helt tilfeldig at de lanserte dette nye prosjektet på selveste kvinnedagen i år. Siden har de vokst og de vet at det ligger mange utfordringer som de er klare å gyve løs på blant annet etter enigheten mellom regjeringen, LO og NHO om å lovregulere kjønnsbalansen i styrene i aksjeselskapene.

To erfarne ledere som brenner for saken

Vassgård har hele sitt yrkesliv jobbet med IT rekruttering som spisskompetanse. – Jeg kom inn som grunder i IT-bransjen i 1995, og ble raskt trigget av dette, forteller hun begeistret og røper at hun også elsker å jobbe med kunstig intelligens i dag. Hun har selv vært med på en digital transformasjon da hun har vært involvert i flere startups før hun etablerte Amesto Consulting i 2013, et selskap som formidlet spesialister innen IT og prosjektledelse til privat og offentlig sektor.

Etter å ha blitt gaselle i samtlige år ble selskapet solgt til en av Nordens største konsulentformidlere, ProData Consult i 2020 (i dag emagine).

– Fra jeg var 15 år i studietiden jobbet jeg deltid på gatekjøkken. Som nyutdannet siviløkonom ønsket jeg å prøve meg som leder. Jeg tenkte: “nå er jeg ferdig med “gatekjøkken” nå skal jeg være leder og sitte på kontor. Jeg forstod raskt at ledelse for meg ikke handlet om å sitte på kontor, men å jobbe sammen med de jeg ledet. Da hun senere ble ansatt i transportselskapet DHL og ble spurt av sin leder om hvilke ambisjoner hun hadde, sa unge Fosser til sin leder: – Jeg vil ha jobben din en dag, forteller hun åpenhjertig. Da hun senere fikk tilbudet om å bli leder takket hun først nei fordi hun da var mor til tvillinger på ett år. – Av og til kan det å si nei føre til noe bedre. Etter tre uker takket jeg likevel ja til jobben som jeg hadde hatt lyst på, forteller hun. Jeg håper jeg har banet vei for andre mtp å jobbe fleksibelt. Det var ikke mange som gjorde det i transportbransjen for 23 år siden. I dag er Fosser som en tungvekter å regne innen HR med over 20 års erfaring fra store merkevarer som Innovasjon Norge, Hewlett-Packard Norge, Felleskjøpet og DHL.

– Erfaring fra flere ulike selskap har gitt meg erfaringer og verdier som jeg tok med meg da jeg ble intraprenør i Amesto og startet Amesto People & Culture, forteller hun. Målet er å gjøre små og mellomstore bedrifter i bedre stand til å takle endringsprosesser, konflikthåndtering, lederutvikling og kulturprosesser. Har bedriften et behov for mangfold, enten på grunn av lovpålagte krav eller ønske om bedre verdiskaping og kultutbygging, da stiller de opp. – Mange ønsker mangfoldet, men vet ikke helt hvordan de går frem. Vi hjelper dem da å finne talentene, motivere dem til å søke ledelse og sørge for at de blir værende, forteller hun.

Tøffe tak

Det er lett å føle seg inkludert når lederne øser av sin kunnskap og refleksjoner om både livet og arbeidslivet. Praten går lett uansett om det handler om utfordringer i arbeidslivet, familie eller andre problemstillinger de har møtt på i yrkeskarrieren eller i livet. Som da Vassgård fikk kreft og måtte jobbe litt mindre enn det hun var vant til.

Vi hadde akkurat gjennomført salget av Amesto Consulting, og jeg skulle starte på oppgaven som Country Manager for det nye, felles Norgeskontoret da en lege på Ahus fortalte meg at jeg hadde brystkreft, forteller hun. Lederrollen ble byttet ut med tøff behandling. Det er nå 3 år siden, og i dag er hun kreftfri. Jeg er glad for det norske helsevesenet og behandlingen jeg fikk. Erfaringen har gitt meg et nytt syn på livet, jeg er nok mer bevisst og jobber på en bedre måte i dag, forteller hun.

Underveis i behandlingen etablerte hun youngRIOT, en tjeneste som gjør det enklere for unge voksne og studenter å komme ut i arbeidslivet.

I likhet med Fosser valgt hun etter et år som selvstendig næringsdrivende å vende tilbake inn i Amesto-felleskapet.

Trener daglig

Fosser sier at selv trener hun på Stephen Covey sine “7 gode vaner” som selvledelsesverktøy for å få det meste ut av sitt liv. – Jeg forsøker å akseptere det jeg ikke får gjort noe med og heller agere på det jeg får gjort noe med. Men målet for meg har hele veien vært å få folk til å vokse med arbeidsoppgavene og blomstre, sier hun. Ingenting gjør henne mer glad enn å se at selskapene de jobber med lykkes med sine mål. – Jeg er opptatt av at alle skal ha det godt, være engasjerte og levere godt på jobben, enten det er mine kollegaer eller ledere og arbeidstakere i de selskapene vi jobber med, sier hun.

Stor rift

– I dag opplever jeg det er svært stor rift om enkelte type kompetanse, og det er ofte kamp om de samme personene/konsulentene.

For å kunne fylle behovet markedet har for IT-kompetanse er det helt nødvendig å jobbe med hele befolkningen, og det brenner jeg for, sier hun. Dette skal hun også jobbe med i Amesto People & Culture. Og understreker at de alltid støtter seg til forskning. De har koblet til seg fagekspertise på rådgivning, blant annet med en samarbeidspartner som har doktorgradekspertise innen mangfold og sertifiserte rådgivere innen mangfold. – På systemsiden er vi knyttet opp mot Fairsight, som bringer inn objektive evne- og personlighetstester gjennom kunstig intelligens, forteller hun. Duoen tror de i dag er eneste aktør i markedet som tilbyr hele spekteret knyttet til mangfold i næringslivet.

-Vi er med hele veien fra A til Å, fra hvordan vi skal attrahere kandidater, kartlegging og utvelgelse, samt onboarding – hvordan man skal lykkes med integreringen, forteller Vassgård engasjert.

Brennende engasjert

– Vi er brennende opptatt av å skape arbeidsplasser med sterkt jobbengasjement. Vi tror at et bedre mangfold av kompetanse, erfaring og personligheter bidrar til å få flere fornøyde kunder. Også mangfold i ledelsen vil være en god investering, sier Fosser, som er overbevist at engasjerte medarbeidere betyr høyere produktivitet, lavere sykefravær og økning i salg.

-Vi har visjon om å hjelpe så mange som mulig til å få det beste ut av sitt arbeidsliv, gjennom økt jobbengasjement. Alt vi gjør skal kunne knyttes og måles opp i økt engasjement, legger hun til.

Amesto People & Culture har i dag 7 faste ansatte med spesialkompetanse innen HR og ledelse i tillegg har de tilknyttet seg andre fagspesialister. De har i dag spisskompetanse innen kultur og endringsledelse.

– I endringsprosesser hjelper vi til å iverksette en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. Teknologien er der. Det er hvordan mennesker jobber sammen i en organisasjon som ofte stopper innovasjon, sier Fosser.

-Jeg er overbevist om at innovasjon krever en kultur som oppmuntrer til kreativitet, nysgjerrighet og læring fra feil. Det krever samarbeid på tvers og høy grad av tillit. Det er der vi kommer inn, sier hun.

Hun mener altfor mange endringsprosesser og innovasjonsprosjekter stoppes på grunn av kultur og ledelse.

– For å få til innovasjon må det være en solid porsjon tillit og psykologisk trygghet i teamet. Dette jobber vi med daglig. Et stikkord for å redusere motstand til endringer er involvering, avslutter Yvonne Fosser.