Morrow Batteries har besluttet å bygge innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. Dette vil bli et europeisk tyngdepunkt innen utvikling og kommersialisering av ny battericelleteknologi. Byggestart er ventet senere i år.

– Byggingen av innovasjonssenteret og pilotfabrikken er en viktig milepæl for oss, og er begynnelsen på det som skal bli Morrow Industrialization Centre. Anleggene vil inneholde verdensledende teknologi, som gjør det mulig å gjennomføre testproduksjon av battericeller for kvalifisering hos europeisk bilindustri samtidig som det gir oss muligheten til å akselerere utviklingen og kommersialiseringen av ny batteriteknologi. Med dette favner vi hele verdikjeden fra forskning og design til masseproduksjon av battericeller, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Pilotfabrikken vil bli bygd i Eyde Energipark i Arendal, samme sted som den planlagte gigafabrikken. Innovasjonssenteret skal bygges ved siden av Universitetet i Agder i Grimstad og teknologiklyngen Sørlandets Teknologipark. Dette vil være det første anlegget i Norge der det er mulig å gjennomføre kundekvalifisering for bilprodusenter.

Innovasjonssenter

Battery Innovation Centre vil være Morrow’s kompetansesenter hvor Morrow Batteries kan utvikle og kommersialisere ny batteriteknologi. Selskapet er allerede i gang med flere teknologiske batteriplattformer, som den egenutviklede litium-svovel batteriteknologien og kobolt-fri LNMO-katoder som partneren Haldor Topsøe utvikler. Disse er ventet å redusere både prisen og klimafotavtrykket til battericeller betydelig.

Innovasjonssenteret vil ha en grunnflate på rundt 2000 kvadratmeter med lab-fasiliteter og kontorer fordelt på tre etasjer. Planlagt byggestart er i tredje kvartal 2021, og det vil være cirka 30 ansatte som jobber ved anlegget. Selve bygget blir utviklet og utleid av J.B. Ugland Eiendom AS, gjennom et nært samarbeid med Morrow.

-Vi er svært stolte over at Morrow har valgt å legge sin første etablering på Campus i Grimstad, et gledelig resultat av det nære samarbeidet mellom akademia og næringsliv som er utviklet her siden Universitets åpning i 2010, sier Jill Akselsen, daglig leder i J.B. Ugland Eiendom.

Pilotfabrikk

Pilotfabrikken vil ha en årlig kapasitet på 500 MWh, som gjør det mulig å produsere battericeller for nisjemarkeder samt gjennomføre kundekvalifiseringer hos de større bilprodusentene i Europa. I tillegg vil pilotfabrikken skalere opp og klargjøre utviklet batteriteknologi for masseproduksjon i den planlagte Gigafabrikken.

Pilotfabrikken vil være 12 000 kvadratmeter og har byggestart i fjerde kvartal 2021. Til sammen 100 ansatte er ventet at vil arbeide i pilotfabrikken.

– Det er svært gledelig at pilotfabrikken legges til Eyde Energipark. Vi er imponert over fremdriften og drivkraften til Morrow, og vil gjøre vårt ytterste for å tilrettelegge godt for ansatte og deres familier som flytter hit. Vi synes også beslutningen om å legge innovasjonssenteret til Campus Grimstad er en god løsning, og understreker det gode samarbeidet med universitetet, sier Kåre Andersen, Næringssjef i Arendal kommune.

I sentrum av “Batterikysten”

Morrow Industrialization Centre vil være knutepunktet i det som omtales som «The battery coast», eller «Batterikysten», og danne grunnlaget for bærekraftig og lokal batteriutvikling.

Navnet «Batterikysten» spiller på de naturgitte fordelene Agderregionen har, som overskudd av rimelig og fornybar energi, kort vei til de europeiske markedene samt verdensledende prosessindustri.

– I samarbeid med våre partnere etablerer vi et sirkulært økosystem rundt verdikjeden av batterier. Det har vært viktig for oss å utvikle et innovasjonssenter som tar høyde for dagens høyteknologi, samtidig som vi allerede nå tilpasser oss for fremtidens teknologier. sier Andersen.

I tillegg til pilotfabrikken og innovasjonssenteret, vil industrialiseringssenteret på sikt også inneholde anlegg for resirkulering. Morrow Industrialization Centre vil være et av de første sentrene i verden som både kan håndtere dagens Li-ion teknologi og samtidig kan benytte neste generasjon teknologier.