– Er det behov for et nytt forskningsråd? Min forventning: Mye vil bli beholdt! Adm. dir. Arvid Hallén i Forskningsrådet stilte selv spørsmålet – og ga svaret, under konferansen ”Grensesprengende forskning og innovasjon – hva kreves?”

Forskningsrådet har satt i gang et utviklingsprosjekt, ”Forskningsrådet 3.0”. Dette dreier seg blant annet om programmenes utvikling og programstruktur.

– Vi ser blant annet på porteføljestyring, i stedet for enkeltprogrammer, sier Hallén.

Åpner for endring

Når det gjelder Forskningsrådet forventer sjefen at mye blir beholdt, men Hallén åpner også for endring.

– Vi vil komme opp med nye grep som kan sikre fornyelse i Forskningsrådet – og ikke minst fornyelse i forskningen, sier Arvid Hallén.

Forskningsrådet har nylig gjennomført en analyse om utfordringene ved å dyrke fram dristig forskning av høy kvalitet i Norge.

Her er hovedkonklusjonene:

– Forskningsrådet må legge opp til færre og bredere satsninger, med et klart kvalitetsfokus.

– Universitetene må bli bedre på faglig-strategisk ledelse.

– På politisk nivå må departementene legge sine kjepphester til side og samles om en konsistent satsning på forskningskvalitet og fornyelse.

Under konferansen “”Grensesprengende forskning og innovasjon – hva kreves?” i Oslo, var det debatt om denne diagnosen. Internasjonale forskere på feltet og forskere fra Forskningsrådets program for kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken (FORFI), kom med innspill til hvordan vi for fremtiden kan dyrke frem banebrytende forskning – og sørge for at denne kommer til nytte i næringslivet.

Flere var enige om at tverrfaglighet må løftes opp som et virkemiddel for å ivareta kommersiell bærekraft.

Adm. dir. Arvid Hallén, avsluttet konferansen på følgende måte:

– Vi må ha høye ambisjoner, med kvalitet i sentrum.

– Forsterke det som er bra.

– Vi må være kunnskapsorienterte.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here