Skal regjeringen nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030, må norske utslipp av blant annet betong falle dramatisk i årene som kommer.

– Vi skal fra omtrent 50 millioner tonn til 23 millioner tonn innen ni år. Alt dette vil kreve en betydelig innsats fra både bedrifter og politikere. Vi jobber hver dag med å få næringslivet til å ta i bruk grønne løsninger, og med å vise politikerne helt konkrete virkemidler som kan utløse raskere omstilling og utslippskutt, sier Sigrun Aasland, leder i ZERO i en kommentar.

NGI – Norges Geotekniske Institutt mottok denne uken Miljøringenprisen for prosjektet “Bærekraftig gjenvinning av betong”. Prisen består av en gullspade-plakett og en pott på 40 000 kroner som tildeles en veldedig organisasjon bestemt av vinneren.

Miljøringen deler hvert år ut prisen til et prosjekt som har “løst en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte”.

– Jeg ønsker på vegne av hele prosjektgruppen å si tusen takk til Miljøringen for tildelingen av denne prisen. Vi har jobbet intensivt med prosjektet de siste årene, så en slik anerkjennelse setter vi stor pris på, sier prosjektleder Cathrine Eckbo, NGI.

Fra 2019 ut 2020 har NGI jobbet med flere sentrale aktører samt miljømyndighet for å finne gode løsninger på hvordan man kan gjenvinne betong på mest mulig miljøvennlig måte. En av hovedutfordringene knyttet til betonggjenvinning er potensiell spredning av det giftige stoffet krom 6.

Resultatene fra studien viste at det lekker betydelige mengder krom 6 ut fra betongen alene, men når dette kromet kommer i kontakt med organisk jord ble alt kromet immobilisert. Dette kan bety at spredningen av Cr(VI) fra gjenvunnet betong ikke er et så stort miljøproblem som først antatt.

Miljøstiftelsen ZERO

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. De har kun en oppdragsgiver: klimasaken.

– Siden samarbeid og kunnskap er nøkkelen til suksess i kampen for betongen, ønsker vi å tildele pengene til Miljøstiftelsen ZERO. De mener at for at klimaløsninger skal være effektive må de være konkurransedyktige og tilgjengelige for alle, og her kunne jeg ikke vært med enig, sier Eckbo.

ZERO har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klimasaken, og forstår hvordan klimatiltakene henger sammen og hva som skal til for å skape et nullutslippssamfunn.

– Vi er utrolig takknemlige for anerkjennelsen og støtten fra NGI. Vi er også glade for at NGI har tatt så på kornet akkurat hva vi forsøker å få til. Det haster å kutte utslipp, og vi har mye av teknologien som trengs for å klare det. Nå trenger vi politiske virkemidler for å rulle ut og skalere opp de grønne løsningene, sier Sigrun Aasland, leder i ZERO.

ZERO står for Zero Emission Resource Organization.

Krom 6 i betong – en utfordring

I 2020 annonserte Miljødirektoratet at grenseverdien for krom 6 i betong ble hevet fra to til åtte milligram per kilo betong, noe som muliggjør mer betonggjenvinning. Resultatene fra NGI-prosjektet var en viktig del av denne beslutningen.

– Dagens regelverk knyttet til betonggjenvinning har vist seg å være utfordrende for bransjen å forholde seg til. Ved å vise at det går an å gjenvinne betongen i ulike scenarioer uten at det går på bekostning av helse og miljø kan vi være med på å konstruere et regelverk som oppmuntrer til gjenvinning. Dette vil i tillegg kunne ha en spiraleffekt ved at det legges mer midler i FoU for nye og innovative metoder for bærekraftig betonggjenvinning, sier Eckbo.

Prosjektet har ført til at Eckbo nå tar en doktorgrad i bærekraftig gjenvinning av betong gjennom earthresQue, et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret fokuserer på å finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser.

Partnere i prosjektet var SINTEF, Miljødirektoratet, FABEKO, Norcem, Lindum, AF Decom, NHP-Nettverket og Omsorgsbygg.