I fjor gikk Aker Biomarine på børs og Europas mest innovative selskap i 2018 har fått smake på børsens ubønnhørlige søkelys. Neste tirsdag går Matts Johansen og Trond Atle Smedsrud på scenen på INNOVATION FORUM konferansen på Aker Brygge og vi tok i den anledning en prat med selskapets toppsjef, Aker Biomarines CEO, Matts Johansen.

Aker Biomarines hovedkontor ligger på Fornebu,10 minutter fra Oslo sentrum men tusenvis av mil fra området der selskapets trålere fanger selskapets hovedprodukt, nemlig krill. Dette lille rekelignende virvelløse dyret som befinner seg helt i den andre delen av næringskjeden.

Det er over et år siden dere tok Aker Biomarine på børs, – hvordan har erfaringen med å gå på børs vært?

– Mye har vært som forventet, men møtet med børsen har også når sant skal sies vært en stor overgang. Fra å ha en eier som kjenner deg veldig godt og kan det du driver med til fingerspissene, skal man plutselig forholde seg til mange stakeholders som ikke alltid har samme forståelsen for det vi holder på med. Det har i sum vært veldig oppdragende og en erfaring jeg ikke ville vært foruten, oppsummerer Johansen de siste 15 månedene.

– Likevel må jeg påpeke at børsen kan fortone seg en smule brutal når kjernevirksomheten ikke leverer som forventet, da får man rett og slett ikke betalt for alt det innovative som også foregår. Det er for så vidt fair, men lærdommen er at ikke alle våre innovative grep verdsettes når antallet tonn krill vi fisker opp i Arktis langt der nede i isødet er lavere enn forventet. Du kan godt si at innovasjon belønnes kun så lenge kjernevirksomheten leverer som forventet, – og det er jo på en måte ny lærdom, men kanskje også fair, smiler Matts

Var dette en overraskelse for deg og de øvrige lederne?

-Både ja og nei, vi har i Aker Biomarine lenge praktisert ambidekster ledelse, og ambisjonen er å være ledende både på operasjonell drift og på innovasjonsområdet. For meg som leder handler det om å balansere to svært ulike ledelsesgrep: Både optimalisering av eksisterende produkter og tjenester og samtidig sikre utvikling av nye fremtidige vekstområder, forklarer Johansen engasjert.

-Ellers har det vært en sunn lærdom i at innovasjonskraft først belønnes når kjernevirksomheten leverer. Det handler både om å optimalisere det som allerede er på plass og samtidig evne å skape nye verdier.

Ordet ambidekstri betyr for øvrig at man opererer like godt med begge hender. Kreative fyrtårn som maleren Leonardo Da Vinci og musikeren Jimi Hendrix var interessant nok begge ambidekstre.

Corporate Venturing

Har du noen tips til våre lesere når det gjelder å bygge økt innovasjonskraft?

-Ja, i Aker Biomarine har vi i mange år jobbet bevisst med innovasjon. Vi har også lært at innovative ideer som spinnes ut må få lov til å vokse helt på egen hånd, med egne systemer og egne medarbeidere.

Som et stort selskap med 3 milliarder i omsetning og børsøyne på seg er mye av det som skjer hos oss som for en startup ikke gir mening. Vårt omfattende ERP system blir for eksempel altfor tungt og krevende for en liten startup med få ressurser og store ambisjoner.

-I Aker Biomarine jobber vi kontinuerlig med å hente inn gode ideer og morsomt nok kom vår regnskapssjef med en god ide som vi nylig har spunnet ut i et eget selskap. Denne form for corporate venturing opplever vi som svært spennende og verdiøkende, – og vi har for lengst lært oss at gode ideer kan komme fra hvor som helst.

– AION som det nye selskapet heter er utviklet i garasjen til vår regnskapssjef som har gjort en flott innsats. I fjor kjøpte vi selskapet tilbake fra ham, det ble for hans del en hyggelig bonus og for vår del skaper denne ideen som gjenbruker over 500 tonn med tidligere plastikkavfall til nye bærekraftige produkter. Vi vinner, våre kunder vinner og miljøet vinner!

Hva er Aker Biomarines grunnfilosofi når det gjelder innovasjon?

-Den er todelt, Min filosofi er å si ja til alt, det medfører jo en smule kaos men får jo frem mye bra ideer. Samtidig stopper vi ikke prosjekter, vi støtter dem gjennom tykt og tynt, forklarer Johansen vel vitende om at han med dette opererer stikk i strid med mange innovasjonsfilosofer.

-La meg utdype litt, våre innovasjonsprosjekter går nok gjennom mange faser, av og til ligger nok også noen litt i dvale, men ofte så viser det seg at innovasjonsprosjekter som vi i perioder ikke hadde troen på viser seg å bli glimrende nye innovative produkter. Det handler om å koble inspirerte hoder sammen på måter som skaper nye ideer og der er vi nok bedre enn de fleste.

Denne måten å tenke på har bidratt til å gjøre åpen innovasjon til en av selskapets kjerneverdier. Markedet er ungt, så innovasjon og entreprenørskap er viktig for å drive frem vekst i krilloljemarkedet.

Noen spennende innovasjonsprosjekter på gang?

– Mange, blant annet er vi i gang med WiseKrill, i et innovasjonsprosjekt sammen med Kongsberg Digital der vi benytter en havgående drone for å hjelpe oss med å finne områdene med mest krill.

Du må huske på at vi opererer i et ungt fag. De siste årene har vi derfor initiert en rekke spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter med det mål for øye å drive krillkategorien fremover. Aker BioMarines åpne innovasjonsmodell innebærer i praksis at selskapets produktekspertise og markedsinnsikt deles med kundene. Kunnskapsoverføringen strekker seg fra produktutvikling, demonstrasjon av krillens helse- og velværefordeler fordeler, ekspertise innen detaljhandel og merkebyggingsteknikker. Målet er å være en partner som bidrar med verdifull innsikt, introduserer nye muligheter i markedet, og som guider kundene til vekst og produktekspansjon, avslutter Johansen intervjuet.

Aker Biomarine har på 15 år vokst til å bli verdens største selskap i sitt segment. Sommeren 2020 gikk de på børs, og det er tydelig at de innoverer som aldri før.