-Visste du at halvparten av alle selskaper som startes opp er borte før det har gått 3 år? 

-Visste du at det finnes en gunstig skattefradragsordning som ingen snakker om? 

Det er 5 år siden regjeringen Solberg takket være Venstre innførte gunstige skatteinsentivordninger for investeringer i oppstartselskaper.  

Målet var å gjøre det enklere for gründere å få tilgang på penger fra investorer. Ordningen skulle friste investorer til å ta økt risiko, og på den måten hjelpe oppstartsbedrifter med nødvendig kapital, men de færreste kjenner til ordningen og takket være en rekke snubletråder er det ikke mange som har kunnet nyttiggjøre seg ordningen.  

Man skulle nesten tro at Finansdepartementet har gjort regelverket unødvendig komplisert med overlegg, – og mens vi denne høsten leser spaltekilometre om Sindres aksjehandler er det ingen som skriver om denne ordningen som sparer norske investorer for hundretusener. 

Vi tok en prat med en av de som kjenner insentivordningen politikerne har gjemt bort, nemlig Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat i Handelsbanken.

Hva er så årsaken til at denne ordningen ikke er viden kjent? 

-Det er et godt spørsmål, for det første tror jeg aldri jeg har sett noen informere aktivt om denne ordningen. Både virkemiddelapparatet, Skatteetaten og norske politikere burde jo snakket om dette og fremhevet ordningen. For det andre er reglene unødvendig mange og komplekse, forklarer Hegdahl. 

Likevel, innsparingen for de som ordningen treffer er betydelig, stemmer ikke det? 

-Ja, det er riktig. Investorer som benytter seg av denne skattegunstige ordningen gis et inntektsfradrag på 220 000 når de investerer maksbeløpet på kr 1 MNOK, nikker Hegdahl og fortsetter.. 

– og skulle selskapet du investerer i være blant de som går nedenom og hjem, slik at investeringen tapes, tar staten tro det eller ei mer enn halvparten av regningen gjennom fradragsretten.  

Betyr dette at investorer innvilges dobbelt fradrag? 

-Ja, det kan du godt si. Hvis vi ser for oss en investor som har investert maksbeløpet på 1 MNOK, og det senere viser ser at virksomheten går konkurs, vil fradragene redusere skatteregningen med hele 598.400 kroner. Det er nemlig skal at fradraget som reduserer skatteregningen med 22 % av investert beløp kommer i tillegg til et eventuelt fradrag for tap ved salg av aksjer, dersom virksomheten skulle gå konkurs eller bli avviklet. Med en investering på 1 MNOK vil investoren i verste fall kunne tape 401.600 kroner (mao 2/5-deler) etter skatt. For å si det enkelt, her får investorer dobbelt fradrag.

Alle som investerer i aksjer og næringsvirksomheter vurderer gevinstpotensialet opp mot risiko. Det sier seg selv at risikovurderingen blir annerledes når tapet begrenses til i verste fall 2/5-deler av det du har investert.

Hva skal så til for å kunne nyttiggjøre deg av denne ordningen? 

-Skal du benytte deg av ordningen må du påse at alle disse 16 vilkårene er oppfylt: 

 • Selskapet det investeres i må være norsk aksjeselskap 
 • Selskapet det investeres i må ikke være eldre 6 år, medregnet stiftelsesåret. 
 • Selskapet det investeres må ha færre enn 25 årsverk 
 • Det er kun personlige aksjonærer som innrømmes fradrag, ikke selskaper 
 • Investeringen må skje i form av aksjeinnskudd, som skjer i forbindelse med stiftelsen av selskapet eller ved kapitalforhøyelse ved nytegning 
 • Maksimalt inntektsfradrag er på kr 1 000 000, og skal du innrømmes fradrag må investeringen være på minst kr 30 000 
 • Selskapet som mottar aksjeinnskuddet kan ikke motta mer enn 5 MNOK i årlig fradragsberettiget aksjeinnskudd 
 • Selskapet det investeres i må ha samlede driftsinntekter og balansesum lavere enn 40 MNOK 
 • Offentlige organer kan ikke kontrollere mer enn 24% av kapital- eller stemmerettsandelene i selskapet 
 • Selskapet må også ha årlige lønnskostnader som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift på minst kr 400 000 
 • Selskapet kan ikke drive med passiv kapitalforvaltning 
 • Selskapet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på investeringstidspunktet 
 • Det gis heller ikke fradrag dersom investor eller dennes nærstående er eller har vært ansatt i aksjeselskapet eller blir ansatt i eiertiden 
 • Det er også et krav om eiertid på 3 kalenderår for å innrømmes rett til fradrag 
 • I eiertiden på 3 år kan investors nærstående heller ikke motta utdelinger fra selskapet. 
 • Og til sist, det er et krav om at aksjeselskapet du investerer i gir opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd til skattemyndighetene. 

Snubletråder i fleng 

Vi har vært i kontakt med både SMB Norge og Skattebetalerforeningen som begge påpeker at selv om intensjonene bak ordninger som gjør det gunstig å investere i verdiskapning i nye virksomheter er bra er måten dette er implementert på unødvendig komplisert.

Jørund Rytman, sjefen i SMB Norge peker på at ordningen burde vært langt mer utbredt og han legger til; -Ringvirkningene av slike insentiver skaper verdier som gir virkning langt utover eierne av den enkelte gründerbedrift. 

Men vilkårene for å innrømmes fradragsrett er altfor omfattende og i svært liten grad kjent, Konsekvensen er at norske oppstarts virksomheter ikke får tilgang på sårt tiltrengt kapital, og de tidlig fase investorene som hjelper entreprenører med sårt tiltrengt kapital går glipp av store beløp.  

Denne uken arrangerte SMB Norge sin Desemberkonferanse sammen med Open Innovation Lab of Norway på Hotel Bristol. Her deltok ledende Stortingspolitikere som Hans Andreas Limi fra FRP, Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet og Olve Grotle fra Høyre i en debatt som tydelig viste at selv ikke stortingspolitikerene kjenner godt nok til ordninger. Debatten ble ledet av Jørund Rytman fra SMB Norge og undertegnede og hyggelig nok var alle tre debattantene rørende enige om at det må bli gunstigere å være innovativ intraprenør og entreprenør i Norge.

Du kan lese mer om ordningen her.