Linda-Mari Hatmosøy, kommersiell leder og co-founder i Flytsona AS, mottok prisen «Årets Overskudd 2022» under regnskapskonferansen Overskudd 13. september. Prisen tildeles personer som bidrar til regnskapsbransjens utvikling.

Tirsdag kveld mottok Linda-Mari Hatmosøy prisen Årets Overskudd 2022. Prisen utdeles under den årlige konferansen Overskudd. Konferansen arrangeres av bransjeforeningen Regnskap Norge for regnskapsbransjen – en bransje som bistår 70 % av norsk næringsliv, primært små og mellomstore bedrifter i det ganske land.

Ifølge kollegaer er Linda-Mari Hatmosøy regnskapskundenes drøm: Hun har stor kompetanse, bred kunnskap om teknologiske løsninger og svært gode formidlingsevner.

– Det er en veldig stor pris å vinne. Jeg tenker at denne prisen også er verdig alle som sitter her og alle som sitter hjemme, for alle er så utrolig viktige hver dag for sine regnskapskunder, sa prisvinneren.

Flott forbilde

Dette er femte gang bransjeforeningen Regnskap Norge deler ut prisen Årets Overskudd.

– Prisen anerkjenner enkeltpersoner som bidrar til bransjens utvikling, og formålet er å synliggjøre de gode historiene, bygge stolthet og inspirere, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. – Denne prisen støtter opp om en bransjekultur hvor vi løfter frem og heier på hverandre. Og selv om det er kvinnelig flertall blant landets regnskapsførere, er kvinnelige ledere i mindretall. Dermed er det også hyggelig at årets prisvinner går foran som et flott forbilde.

En enstemmig jury vektla i begrunnelsen at Linda-Mari er en gründer som har løftet Flytsona fra én til elleve ansatte på bare to år. Hun er en aktiv ambassadør for bransjen som deltar i paneldebatter og jobber for modernisering av bransjen.

Juryen bestod av styreleder i Regnskap Norge, Ingebjørg Harto, administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, og Runar Leite, medlem i Regnskap Norge og administrerende direktør i Azets Insight AS.

Pressemelding, Regnskap Norge.