I en tid preget av usikkerhet og viktige økonomiske beslutninger har Norsk Familieøkonomi ambisjoner om å øke med 25.000 nye betalende medlemmer i løpet av 24 måneder. Nå har de henvendt seg til Dealflow for å hente inn investorer.

PRIVATØKONOMI

Det å få nøytrale råd gjennom sitt kundeforhold til bank eller forsikringsselskap er ikke lenger en selvfølge. Ansatte i bank er satt der for å tilby/selge bankens egne produkter og de fleste har personlige budsjetter for dette. Følgelig har det åpnet et stort marked for å tilby tjenester og nøytrale råd der kunden/medlemmet sitter i sentrum. Norsk Familieøkonomi ønsker å ta posisjonen som den foretrukne aktøren å snakke med før en tar beslutninger som omhandler egen privatøkonomi.

Siden 1994 har Norsk Familieøkonomi gitt råd til den norske befolkningen innenfor områder som finansiering, forsikring, sparing, investering, pensjon og arv. Utover rådgivning og praktisk hjelp kan medlemmene også benytte seg av en rekke rabattavtaler som er frem forhandlet, og som omhandler produkter og tjenester de fleste familier har utgifter på i dag. For at medlemmene skal kunne enklere sammenligne og velge riktige produkter og tjenester, gjennomfører Norsk Familieøkonomi en rekke tester, undersøkelser og sammenligninger av finansielle produkter og tjenester. Testene nyter stor respekt i markedet, og benyttes hyppig av media.

MEDLEMSVEKST

Norsk Familieøkonomi ønsker å legge til rette for en betydelig medlemsvekst de neste to-tre årene. Selskapet har positive resultater i dag før denne satsningen, men ser ut fra dagens markedsforhold en mulighet for betydelig vekst. Ved å synliggjøres og vokse i antall medlemmer vil vi kunne gi medlemmene stadig bedre tjenester, og tilby større rabatter på enda flere produkter. Planen er å allerede betale utbytte fra neste år.

Snart åpner kampanjen på dealflow.no, og den kan du følge her.