Home Voices Den plagsomme digitaliseringen- 3 ting for å lykkes

Den plagsomme digitaliseringen- 3 ting for å lykkes

0
Jon Oluf Brodersen

«Alle» skal igjennom en digital transformasjon, skal en tro alle oppslagene i media, og mye tyder på at det er sant. McKinsey hevder f.eks. at det det ligger en mulighet for ca 45% økning i netto fortjeneste for banker ved å ta digitaliseringen helt ut. Undersøkelsen antyder også et tilsvarende tap på opp mot 35% ved ikke å gjøre noe. Noen vil lykkes, mens andre ikke får det til. Vi får nye vinnere og tapere.

Skrevet av Jon Oluf Brodersen, Miles

At «alle» mer eller mindre er på toget, underbygges i en global studie av Gartner (2018 CEO Survey). 87% av de nesten 500 lederne som har svart sier her at digital transformasjon er en prioritert oppgave. 66% av alle adm. direktører som er spurt, mener deres selskap blir nødt til å endre forretningsmodell i løpet av tre år, og derfor er også ca 2/3 av alle selskaper i gang med digital transformasjon i henhold til studien.

Det er oppløftende tall, særlig når 67% av lederne mener at de ikke vil være konkurransedyktige uten et vesentlig digitalt skifte frem mot 2020. Det er ikke lenge til, og den korte horisonten blir ekstra skremmende når den samme studien slår fast at kun 2 av 3 transformasjoner så langt er vellykket.

Digital transformasjonen er krevende, og det er ikke åpenbart at den bør startes. Ta bank som et eksempel igjen. Sett opp mot bankens «omsetning» (renteinntekter, provisjoner og omsetning av betalte tjenester), ligger inntjeningen på ca 45%. I en slik setting er en selskapsomfattende prosess som etter all sannsynlighet vil kreve endringer i den underliggende forretningsmodellen, mildt sagt vanskelig å skape forståelse for. Men også innen bank må digital transformasjon starte, for også her vil det bli vinnere og tapere.

Flere studier gir heldigvis en god forståelse for hva som skal til for å sikre at en digital transformasjon blir vellykket. Resultatene peker i samme retning: Den aller viktigste nøkkelen til suksess er å ha tilstrekkelig digital kompetanse i eget hus. I praksis betyr det tilstrekkelig mange egne ansatte som behersker digital teknologi og forstår hvordan den kan brukes og utvikles til selskapets vinning. Den andre avgjørende faktoren er en ledelse som går i bresjen med et synlig eierskap til endringen. Dette eierskapet blir i de fleste tilfeller til gjennom en strategiprosess som avtegner en klar retning gjennom et sett med entydige handlinger. De mest visjonære støtter seg på en ekstern partner i den runden. Målet må være definert, handlingene identifisert og begge kommuniseres igjen og igjen. Den tredje faktoren for å sikre suksess, er behovet for en fokusert prosess tilknyttet endringsledelse. En digital transformasjon rokker ved fundamentene i en organisasjon. Kultur og normer må endres permanent, og det er vanskelig å gjøre uten å iverksette systematiserte og rettede tiltak. Det finnes andre faktorer som også er viktige, men ikke like avgjørende som de tre omtalt over; fjerning av siloer, godt teknologifundament, kundeinnsikt, god kontroll på egne data, effektive belønningssystemer og god governance.

Uansett hvor vanskelig det er å starte en digital transformasjon og hvor liten tid man har til omstilling, finnes det relativt enkle tilnærminger for å sikre at den blir vellykket: Sørg for å ha tilstrekkelig digital kompetanse i staben, ledelsen må eie digitaliseringen, og bruk tid og ressurser på endringsledelse.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst