Vi er i en tid med mange kriser, og en underliggende krise mange virksomheter opplever er kulturkollisjonen mellom de nye ideene som oppstår i periferien og dagens trygge, forutsigbare prosesser. Alt som er komplekst brytes ned i egne ansvarsområder med individuelle mål. Denne kulturen skapte effektivitet i en annen tid, i en verden som var stabil, men må ikke få lov til å råde grunnen alene, sier ukens leder.

– Ledere forventes å skape organisasjonskulturer som er innovative og effektive samtidig. Men innovative organisasjonskulturer er den rake motsetningen til effektivitetskulturen. De preges av eksperimentering og deling av kunnskap, der målet å lære raskere.

-Konflikter mellom effektivitetskulturen og innovasjonskulturen vil oppstå, og ledere har en tendens til å tro at de må gripe inn og løse konflikten. I praksis arrangerer de dueller mellom de to kulturene. Og effektivitetskulturen vinner som oftest, smiler Daniel mot oss.

Daniel Sunde-Hansen er fersk leder for Deloittes tankesmie, Center for the Edge i Norge. Forskningssenteret ble startet i Silicon Valley av to av verdens kanskje fremste innovasjonsguruer, nemlig John Hagel og John Seely Brown i 2007, og har så spredt seg til Australia, Asia og Europa, og er nå etablert i Norge.

Center of the Edge utforsker mulighetene som oppstår i randsonen mellom ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye organisasjonsformer. Gjennom perspektiver og dialoger hjelper de ledere med å realisere de nye mulighetene.

Langsiktige strategier for transformasjon og ny vekst er ikke nytt for Sunde-Hansen, som kommer fra rollen som Head of Innovation i Deloitte Norge. Han vil bruke tiden på rollen som Center for the Edge-leder i kombinasjon med et nytt forskningsprosjekt som henger tett sammen med rollen: En doktorgrad på BI, i skjæringspunktet mellom strategi og ledelse, som bringer forskningen fra Center for the Edge inn i en norsk kontekst.

Det handler om mennesker!

-Innovasjon må involvere mennesker, vi kan ikke løse våre største utfordringer gjennom maskinlæring. Maskinene kan hjelpe oss å bli mer effektive, men foreløpig kan kun mennesker forstå sammenhenger. Og i en verden som blir stadig mer kompleks, kreves det fantasi.

-Så menneskene og vår fantasi er grunnleggende for å skape innovasjon?

-Vi er nødvendige elementer, mens maskinene kan bidra gjennom å være fantastiske hjelpemidler på en rekke områder. Vi vil i økende grad trenge både teknologi og mennesker som arbeider i nettverk for å kunne koble sammen nye systemer, og prøve oss frem til nye løsninger.

Den nye grafiske profilen deres ligner på en krystallkule – er det tilfeldig?

-Tja, humrer han ettertenksomt: Det er i alle fall slik at vi studerer det som skjer i periferien som vi mener vil forme verden på lang sikt. Deretter diskuterer vi dilemmaene og mulighetene i lys av dette med vårt nettverk av ledere og eksperter. Gjennom interaksjonen oppstår ideer som iverksettes. Så vi prøver å ikke bare spå fremtiden, men også bringe sammen uventede perspektiver som setter fart på transformasjonen.

 

Følelser er viktig

-Føle kan du gjøre på hjemmefronten, her driver vi business, høres stadig i forretningslivet. Hva sier du om det?

-Det er gammeldags. Mange antar at forretningsutvikling handler om rasjonelle avgjørelser, men mange banebrytende nyvinninger har blitt til ved tilfeldigheter. Samtidig kan man tilrettelegge for at denne typen tilfeldigheter kan oppstå. Et eksempel er den eksperimentelle og åpne kulturen ved forskningssenteret PARC, som resulterte i det grafiske grensesnittet som deretter inspirerte Apple. Steve Jobs og Steve Wozniak fant hverandre gjennom en felles interesse for å teste og utvide grenser. De lekte på kanten av loven. Dermed våget Apple bokstavelig talt å «tenke annerledes» enn de tradisjonelle selskapene. De demonstrerte en tilnærming til strategi som kommer til å bli stadig viktigere for å lykkes: Ikke forsøk å tilpasse deg markedet; form det.

-Kunnskap er et mye brukt begrep, men tenk litt over dette: Når har du virkelig forstått noe? Det krever en opplevelse, en praktisk interaksjon. Derfor kommer de store resultatene ofte først når vi er følelsesmessig involvert. Så vi prøver å skape engasjerende opplevelser som får frem begeistringen, forklarer Daniel oss.

-Det høres ikke ut som en veldig spesifikk vitenskap?

-Det blir stadig mindre rasjonelt å kun støtte seg på det rasjonelle. Når det er sagt, bygger vi på omfattende analyser. Men ved å koble disse med forskjellige perspektiver fra vårt nettverk blir uventede muligheter synlige. Maskiner kan brukes til å beskrive mulige fremtider, men vi mennesker er bedre til å se de større sammenhengene.

-Er det da slik at fremtiden tilhører de kreative?

-I høyeste grad, og denne typen fantasi og kreativitet risikerer å bli en mangelvare. Den teknologiske utviklingen blender oss med tanke på hvilke egenskaper som vil trengs i fremtiden. Siden teknologien former og gjennomsyrer samfunnet, virker det logisk at det som trengs for å lykkes med nyskaping er grunnleggende teknologiske ferdigheter. Men vanlig bruk av teknologi, eller grunnleggende kursing, minner lite om den engasjerte læringen som leder til innovasjon.

Deloitte Center for the Edge skal bidra til dette, ikke minst gjennom vårt varierte internasjonale nettverk av dyktige folk som er gode til å utfordre hverandre og lære sammen. Jo flere ulike perspektiver vi får inn i nettverket, desto større er sjansene for at man skaper innovative løsninger som kan bringe verden videre. Det kognitive mangfoldet er grunnlaget for store fremskritt.