Dette er viktigst for unge ved valg av arbeidsgiver

Når man som nyutdannet begynner å se seg om etter fremtidige arbeidsgivere er det mange ting som kan påvirke valget om hvor man ønsker å arbeide. En undersøkelse utført av bemanning- og rekrutteringsbyrået Academic Work, viser at unges ønske om å bidra til et bedre samfunn har økt. Undersøkelsen ser på hva studenter og nyutdannede ser etter når de velger arbeidsgiver og hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive.

Kolleger og arbeidsmiljø på topp

2054 norske studenter og nyutdannede har svart på spørsmålet om hva som er viktigst når de velger arbeidsgiver. For 79% er det gode kolleger og et godt arbeidsmiljø som troner øverst.

– Vi ser det år etter år. Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø er den viktigste faktoren for unge i valg av arbeidsgiver. De vektlegger trivsel, tillit og tilbakemeldinger når de beskriver hva et godt arbeidsmiljø er for dem, sier Mads Wildhagen, markedssjef i Academic Work.

Bedriftenes samfunnsansvar

En tydelig trend fra årets undersøkelse er at likestilling, mangfold og bærekraft (CSR) blir viktigere. Andelen som svarer at dette er viktig har mer enn doblet seg fra 2019 og 21% av årets deltagere mener at dette er blant de egenskapene de verdsetter høyest når de skal velge arbeidsgiver.

– Studenter og nyutdannede ønsker å jobbe i selskaper som har de samme verdiene som seg selv, hvor likestilling, mangfold og bærekraft er prioritert hos arbeidsgiveren. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å kommunisere til målgruppen at dette er noe de aktivt jobber med, sier Wildhagen.

I følge årets undersøkelse fra Academic Work er dette de viktigste egenskapene når unge arbeidstakere skal velge arbeidsgiver:

  1. Gode kolleger og godt arbeidsmiljø (79%)
  2. Karriere- og utviklingsmuligheter (52%)
  3. Lønn og insentiver (51%)
  4. Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver (50%)
  5. Godt lederskap og gode sjefer (46%)
  6. Fleksibilitet og «work-life balance» (38%)
  7. Selskapets kultur og verdier (32%)
  8. Tydelige forventninger og mål til meg (21%)
  9. Likestilling, mangfold og bærekraft (CSR), (21%)
  10. Selskapets rykte og omdømme (17%)

Økt interesse for offentlig sektor

Årets undersøkelse gir også svar på hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive, og selskaper som DNV GL, Statkraft, Yara og flere offentlige aktører blir mer populære blant unge arbeidstakere.

– Dette er selskaper som har jobbet aktivt med å kommunisere sin samfunnsnytte. For unge arbeidstakere er det fremfor alt ønsket om å bidra og påvirke som lokker og derfor ser vi også at interessen for den offentlige sektoren øker. Vi ser også at de offentlige arbeidsgiverne de siste årene har blitt langt bedre på utvikling og teknologi. Det kommer tydelig frem i deres kommunikasjon til målgruppen, sier Wildhagen.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »