Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding om dødsårsak. Med denne løsningen slipper legene å bruke tid på tungvinte manuelle prosesser, og informasjonen kommer raskere fram til de som trenger den.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i går.

– Rask oppdatering av informasjon om dødsfall gjør prosessene enklere for pårørende. Det er også nødvendig for å kunne drive helseovervåkning og beredskapsarbeid, sier Sanner.

Besparing: 68 millioner kroner

Innføring av elektronisk melding om dødsårsak er resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse. Det gir enklere utfylling, raskere oppdatering og bedre kvalitet på dataene i Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Innsparingene er beregnet til 68 millioner kroner.

I april 2020 steg antall elektroniske meldinger markant, og stigningen fortsetter. Økningen skyldes en oppfordring fra FHI til helsesektoren om å melde Covid-19-dødsfall elektronisk.

Unngår forsinkelser for pårørende

Før innføringen av elektronisk melding startet i 2018, var arbeidsflyten papirbasert. Papirmeldingene kom sent frem og la begrensninger på hvor raskt og godt dataene i Dødsårsaksregisteret kunne oppdateres.

Tiltaket har gitt legen som melder om dødsårsak, politi, kommunelege og folkeregisteret en enklere, bedre og tryggere løsning. Det har også gitt positive effekter for pårørende, som unngår at oppgjør og skifte ikke kan starte fordi tingrett eller lensmann ikke har mottatt informasjon i tide.

Elektronisk melding med kryptering av helseopplysninger gir bedre personvern og bedre informasjonssikkerhet. Sensitive opplysninger om dødsårsak er ikke synlige for mange ulike aktører, og man unngår at de kommer på avveie og kan kopieres.

Inspirasjon og motivasjon

De som har sittet i juryen er DFØs direktør Hilde Singsaas, leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen og professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Den har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter.