210 000 statsansatte slipper å hente inn informasjon om kjørelengde manuelt når de fyller ut reiseregning!

– Å fylle ut reiseregninger har i mange år vært en tidstyv for statsansatte, forteller Bjørn Sæstad, direktør for lønnstjenestene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Fra mandag av fikk statsansatte ny funksjonalitet på plass i appen de bruker for å fylle ut reiseregninger. Nå er kjøregodgjørelseselementet automatisert, og brukerne kan enkelt laste ned bilag og sende inn regningen til godkjenning.

Siste nyvinning er nemlig en karttjeneste som automatisk henter inn riktig kilometerlengde når den som reiser har brukt bil i jobben ved hjelp av GPS-data.

600 000 statlige reiseregninger

– Vi jakter hele tiden på løsninger som gjør arbeidsdagen enklere for folk som jobber i staten. De bør kunne bruke energien sin på kjerneoppgaver som for eksempel helsetjenester, utdanning, barnevern og et trygt samfunn, forteller Sæstad.

Nær 90 prosent av alle statlige virksomheter bruker DFØ-appen. Rundt 600 000 reiser blir registrert hvert år, av disse er det om lag 235 000 som inneholder krav om kilometergodtgjørelse.

Samarbeid med Skatteetaten for å endre forskrift – Mange bruker egen bil på jobben, og for dem har det lenge vært tungvint for folk å måtte lese av tripteller og skrive kjørebok for å dokumentere kilometerlengde i reiseregningene. Vi har samarbeidet med Skatteetaten om forenkling av forskriften slik at det er mulig å bruke GPS og digitale karttjenester til å dokumentere kjøreavstand, sier han.

Fra nå av kan statsansatte som bruker DFØs system for reiseregninger enkelt legge inn stedet de kjørte fra og stedet de kjørte til, så fikser det nye kartsystemet resten. Med et enkelt tastetrykk kan reiseregningen sendes av gårde uten bruk av verken kjørebok eller tripteller.

Dette er kravene til bilgodtgjørelse i skattebetalingsforskriften:

Bilgodtgjørelse etter femte ledd skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som underskrives av arbeidstakeren.

Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

  • Arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • Formålet med reisen
  • Hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • Fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • Totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram
  • Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Deler av innholdet er hentet fra en pressemelding fra Direktoratet for økonomistyring