Home Biz Disse miljøene skal forvalte ny presåkornkapital

Disse miljøene skal forvalte ny presåkornkapital

0
Foto @ Tone Brekke/Herøya Industripark

17 miljøer over hele landet har blitt plukket ut til å forvalte 50 millioner kroner i presåkornkapital for 2017. Tildelingene er en del av regjeringens gründerplan, og skal være med på å sikre tilgangen til kapital for tidligfasebedrifter. Her får du listen over de utvalgte.

Det er Innovasjon Norge som, på oppdrag fra regjeringen, deler ut presåkornkapital i form av rente- og avdragsfrie lån til forvaltere som TTOer og inkubatorer.

Disse miljøene investerer kapitalen i innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer. Så langt har det blitt investert 80 millioner kroner i oppstartbedrifter gjennom ordningen, og disse har utløst mer enn 220 millioner kroner i private investeringer.

– Et av målene i regjeringens gründerplan er å sikre tilgangen til kapital for bedrifter i tidlig fase. Det er flott å se at presåkornordningen leverer, og at den blir godt mottatt både hos investorer, gründere og forvaltningsmiljøer, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Flere får tilgang til kompetent kapital

Ordningen har blitt endret siden forrige tildeling, og derfor ble presåkornmidlene for 2017 utlyst på anbud. Innovasjon Norge mottok 19 søknader fra ulike TTOer og inkubatorer fra hele landet.

– I år har vi spredd presåkornkapitalen på flere miljøer for å sikre oss en bredere geografisk spredning. På den måten bidrar vi til at flere gründere i hele landet kan få tilgang til kapital i tidligfase, og den kompetansen og oppfølging som følger med TTOene og inkubatorene, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.

Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

Får presåkornkapital for første gang

InnoMag har snakket med managing partner Erling Nordbø i Aleap, som er ett av fire innovasjonsmiljøer som fikk tildelt makskvoten på fem millioner kroner.

– Dette er første gang vi har søkt, vi er ikke så veldig gamle som innovasjonsmiljø – så vi er veldig godt fornøyd med å være ranket som ett av de fire miljøene som fikk full pott, sier Nordbø, og fortsetter:

– I dag har vi inkubatorvirksomheten vår i Forskningsparken, og starter i tillegg opp et akseleratorprogram i begynnelsen av 2018. Nå vil vi også få denne løsningen, hvor selskapene kan søke om å få presåkornmidler i tidlig fase. Vi ser på dette som en utvidelse av vårt tilbud, som vil gjøre oss enda mer attraktive enn vi er i dag.

Miljøene får halvparten av gevinsten

Den største endringen i årets tildeling er at eventuelle overskudd som tidligere skulle tilbake til Innovasjon Norge nå fordeles mellom miljøet og Innovasjon Norge. Overskudd opp til én million fordeles likt, mens større overskudd fordeles med 30 prosent til miljøet og 70 prosent til Innovasjon Norge.

– Det er klart at dette er en gulrot. Vi yter mye for at de bedriftene vi investerer i skal vokse, og at miljøet også kan få noe tilbake gjør at vi kan investere mer tid i utvikling og oppfølging, sier Jørn Roar Bamble i Proventia AS i Telemark.

Disse miljøene får forvalte presåkornmidler for 2017:

 • Aleap AS – Oslo – 5 millioner kroner
 • Arkwright Norway AS – Oslo – 2 millioner kroner
 • Bakken & Bæck AS – 3 millioner kroner
 • Bergen Teknologioverføring AS – 4 millioner kroner
 • Industriinkubatoren Proventia AS – Telemark – 2 millioner kroner
 • Innoventus Sør – Agder – 2 millioner kroner
 • Inven2 AS – Oslo – 5 millioner kroner
 • Kjeller Innovasjon – Akershus – 5 millioner kroner
 • Kunnskapsparken Bodø – Nordland – 2 millioner kroner
 • Microtech Innovation – Vestfold – 2 millioner kroner
 • NTNU Accel AS – Trøndelag – 5 millioner kroner
 • Simula Innovation AS – Akershus – 2 millioner kroner
 • Skyfall Ventures AS – Oslo – 2 millioner kroner
 • T:Lab AS – Trøndelag – 2 millioner kroner
 • TheFactory AS – Oslo – 2 millioner kroner
 • Validé AS – Rogaland – 3 millioner kroner
 • ÅKP AS – Møre og Romsdal – 2 millioner kroner

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst