De siste 11 årene har nyskapingsprosjekter over hele landet mottatt til sammen omtrent 70 millioner kroner i støtte fra DOGA gjennom det populære Designdrevet Innovasjonsprogrammet (DIP). Nå er tiden nok en gang inne for norske vekstvirksomheter for å søke om innovasjonsmidler.

– Det lokale næringslivet står foran store utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som Norge skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Gir bedre produkter og tjenester

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er derfor at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

Hjemdal mener at designdrevne prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

Utover dette er kravene at søknaden må gjelde private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner. Enkeltpersonforetak eller offentlige foretak kan ikke søke om støtte. Du kan lese mer om tildelingskriteriene her.