Bare en håndfull innovasjonsprosjekter har blitt nominert til Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå utvider Kulturdepartementet og DOGA nominasjonsfristen med én måned. 

– Jeg vet at det er mange offentlige og private aktører som jobber veldig godt med å utvikle inkluderende løsninger, produkter og omgivelser. Denne gangen er det dessverre bare noen få som er blitt nominert til Innovasjonsprisen for universell utforming. Derfor utvider vi nå nominasjonsfristen, forteller programleder Jannicke Hølen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

En viktig pris

Til høsten skal Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut for fjerde gang. Det vil være mulig å nominere kandidater til prisen frem til utgangen av mai.

– Skal vi kalle oss et likestilt samfunn med like muligheter, må vi utvikle omgivelser og tjenester som gjør det mulig for alle å leve aktive og selvstendige liv. Bærekraften i vårt samfunn er avhengig av at alle har mulighet til å bidra. Derfor er denne prisen så viktig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Løfter frem de beste

Jannicke Hølen i DOGA forteller at hensikten med prisen er å løfte fram de mest inkluderende innovasjonsprosjektene i Norge. Dagens spesielle situasjon med nedstenging av store deler av samfunnet, bekrefter ifølge Hølen behovet for produkter, tjenester og digitale løsninger som alle kan bruke uavhengig av for eksempel alder, funksjonsgrad, kultur og teknologinivå.

– Inkludering er god samfunnsøkonomi fordi det garanterer at ingen stenges ute. Tvert imot får alle delta på like premisser, uansett hvilke forutsetninger de har. Brukerinnsikt fra de med størst utfordringer kan bidra til innovasjon og løsninger som skaper begeistring hos en utvidet målgruppe. Her ligger det mange forretningsmuligheter. Jeg håper vi får se mange spennende kandidater til årets pris, sier hun.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

InnoMag gjør oppmerksom på at deler av dette er hentet fra en pressemelding fra Pressenytt.