Vil strategi feltet utsettes for disrupsjon, på samme måte som Kodak, Blockbuster og bilbransjen? Ja, mener serie-gründer Christian Rangen. Han står bak Strategy Tools, et nytt norsk strategi-teknologiselskap.

Vi i Innomag tok en prat med den erfarne innovatøren som internasjonalt også er en etterspurt foredragsholder…

Den høyreiste Stavanger patrioten som også er en ivrig surfer med en forkjærlighet for Brasil’s bølger går høyt ut når han beskriver sin siste start up, – og vi spør litt småprovoserende om ikke strategi handler mer om gule lapper enn flotte verktøy..

– Ja Truls, det er riktig, men så bygger også Strategy Tools på en veldig enkel idè. Strategifaget, slik vi kjenner det, vil bli ‘disrupted’ på samme måte som alle andre bransjer. Det skulle da også bare mangle. Hvorfor skulle dette unngå endring, når alle andre bransjer blir utsatt for disrupsjon. Det har bare vært et spørsmål om tid. Vi tror den tiden har kommet nå, og endringene er primært drevet av teknologi og data.

Dette må du forklare litt grundigere…

– La oss trekke parallellen til fotobransjen. Det var ikke bare Kodak og Fuji som ble utsatt for et nytt konkurransebilde. Det var en total omveltning i produksjons- og verdiskapningslogikken i bransjen. Nye teknologier muliggjorde nye kundeatferder. Foto ble flyttet fra «ekspertene» til «folket» og forbrukere, digitale forbrukere knipser, snapper, bruker og deler i dag bilder på en helt annen måte.

– strategifaget har tre historiske krefter vært førende. Først, fokus har vært på etablerte bedrifter, i tillegg har strategi tradisjonelt vært lukket, hemmelig og forbeholdt toppledelsen. Sist, men ikke minst viktig har den dominante modellen innen strategi consulting vært body shop modellen, hvor konsulentselskapene leverer personer og timer.

.. og du sier at alt dette nå endres?

Ja, disse tre kreftene er historie! Strategi, endring og transformasjonskraft er nå viktig for alle organisasjoner, fra startups til DNB til NAV til klynger og økosystem.  Gjennom mitt faglige arbeid har vi utviklet over 50 nye strategiverktøy, bygget for en ny generasjon strategisk tenkning.

En ny generasjon forventer dessuten åpenhet, innsikt, deling og trenden er at strategidokumentene forenkles og flyttes fra styrerommet til digitale plattformer. For det tredje, konsulentene vil erstattes av teknologi. Det skrives mye om dette internasjonalt, og vi ser allerede digitale løsninger, AI-løsninger, skybaserte løsninger som nå kan erstattes strategikonsulenter i sin klassiske form.

Det er interessant å observere at Clayton Christensen konsulentselskap, Innosight, med over 120 ansatte, nylig lanserte InnosightX. «How would we disrupt ourselves?», spurte Scott Anthony på vårt webinar nylig. Svaret deres, vi må raskest mulig bygge en digital plattform som kan konkurrere med våre egne ansatte. Det er modig, men nødvendig. Scott og teamet har sett de samme trendene vi har og følger sin egen metodikk til punkt og prikke.

Spennende. Men hva gjør altså Strategy Tools?

– Strategy Tools er et strategiteknologiselskap som utvikler en digital strategiplattform og leverer løsninger. Fordi løsningen er 100% skybasert er vårt marked globalt og vi har allerede betalende kunder i nærmere 60 land. I tillegg har vi utviklet tre strategisimulatorer. Disse brukes nå i strategiavdelinger, styrer og toppledergrupper, akseleratorer, og i undervisningen på universiteter. MBA programmet ved Handelshøyskolen i København var første Handelshøyskole som tok disse løsningene i bruk. Sist, men ikke minst jobber vi tett med kunder for å utvikle og implementere nye strategiløsninger og softwaren som gjør dette mulig. Nylig utviklet vi en åpen innovasjonsportal for en norsk kunde.

Bortsett fra deg, hvem står bak Strategy Tools?

– Vi har samlet et spennende team, med bakgrunn fra strategi, teknologi og forretningsutvikling. På eiersiden har vi blant annet strategiprofessor Rita McGrath. Totalt har vi et team på 12 personer, samt vårt voksende internasjonale partnernettverk på over 30 partnere.

Det slår oss at Christian Rangen og hans team selv er et eksempel på nye innovative aktører som vokser opp gjennom å løse komplekse problemer for kunder på tvers av tradisjonelle grenser og skillelinjer. Dessverre er et annet kjennetegn at også investorene i slike vekstselskaper ofte er globale, og på veien ut døra avslører grunderen at også i Strategy Tools er det kombinasjonen egne penger og små investorer fra Singapore, Sveits, Dubai, England og Norge som gjør satsningen mulig.

Mer info på www.strategytools.io    Den 14. november kommer Christian til Oslo for å kjøre en heldags workshop for Open Innovation Lab of Norway’s medlemmer. Du kan lese mer om arrangementet her.