Home Nyheter EUs nye krav skaper utfordringer – KF er på ballen!

EUs nye krav skaper utfordringer – KF er på ballen!

0
Frederikke Stensrød er informasjonsansvarlig i KF

EUs krav om universell utforming av offentlige nettsteder skaper utfordringer – KF er på ballen!

Norske virksomheter møter nye EU krav. EU skjerper nemlig nå kravene til universell utforming av offentlige organers nettsider og mobilapplikasjoner (WAD), noe som blant annet medfører at alle dokumenter som legges på offentlige nettsider må være tilgjengelige for personer med synshemning.

Det nye direktivet stiller krav til at dokumenter er merket riktig. Skjermlesere skal finne og få tilgang til nødvendig informasjon om innholdet i henhold til W3Cs Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dette omfatter blant annet beskrivende tekster ved bilder, logoer og annen grafikk samt tabeller og linker.

Fredrikssund kommune, er en foregangskommune innen universell utforming i Danmark. Kommunen har en ambisiøs målsetning om å oppnå en AAA-rating og er nesten i mål.

Kenneth Jensen, Webmaster i Frederikssund Kommune, opplevde en rekke utfordringer i forbindelse med dokumenttilgjengelighet. Han ønsket å finne en måte å implementere en semi-automatisert arbeidsprosess som løste det viktigste behovet:

– Vi har 2500 datamaskinbrukere som skriver notater, brev og dokumenter på daglig basis. Jeg kan jo ikke be alle om å huske å merke opp tabeller eller sette inn bildebeskrivelser uten hjelp.  Det skal være lett, enkelt og raskt.

Jensen kontaktet derfor Dania software A/S med ønske om en løsning som med få klikk kunne opprette et tilgjengelig dokument. Prosjektet tok raskt form, og i løpet av tre uker hadde Jensen og Dania software A/S grovskissene klare til verktøyet accessibility fixer. Løsningen ble utviklet med brukerne i fokus, og Kenneth Jensen er ikke i tvil:

– Brukerne har veldig forskjellige IT-kompetanse, og tilgjengelighet er jo ikke en del av deres kjerneoppgaver. Uten accessibilityfixer ville vi ikke ha kommet i mål – det ville være umulig!

– KF er alltid på utkikk etter å finne gode løsninger for våre kunder i kommune-Norge. Vi så at verktøyet accessibilityfixer, var en slik god løsning og vi ønsker derfor å tilby dette til våre kunder slik at de kan være godt forberedt når denne regelendringen trer i kraft,  sier salgsansvarlig Usman Khan i en kommentar.

accessibilityfixer er utviklet i nært samarbeid med Kenneth Jensen og Dansk Blindesamfund. Nå tar KF i samarbeid med dania software A/S dette til Norge for å hjelpe norske kommuner og fylkeskommuner til enkelt å være forberedt på regelendringene som snart trer i kraft.

Faktaboks;

Les mer om EUs webdirektiv på Difis nettsider her:

https://uu.difi.no/nyhet/2018/09/eus-webdirektiv-blir-en-del-av-norsk-regelverk

Les mer om accessibilityfixer her:

https://www.kf.no/kvalitet-og-internkontroll/dynamictemplate/accessibilityfixer/

NB! KF er en del av Inspirator’s INSPIRE program

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst