Ukas rekordstore næringslivsdelegasjon til Sverige ble offisielt åpnet av Kronprinsesse Victoria og Kronprins Haakon i Stockholm. I åpningstalen hevdet vår kronprins at gode samarbeid kan skape gevinster slik at 1+1 kan bli 3. Næringsminister Vestre fulgte opp med å konstatere at 1 + 1 kan bli både 4 eller mer. De ser begge store muligheter dersom Norge og Sverige kan samarbeide mer om industribygging i årene fremover. 

Næringsminister Jan Christian Vestre ledsaget det norske kronprinsparet under deres offisielle besøk til Sverige. Deres Kongelige Høyheter Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel var vertskap under besøket.

Kronprinsparet ble ønsket velkommen til Karolinska Instituttet av to nordmenn, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, og rektor ved Karolinska Instituttet, Ole Petter Ottersen.

Er 1+1 =2, 3 eller 4?

Kronprins Haakon sa i sin åpningstale at 1 + 1 kan bli 3 hvis Norge samarbeider med Sverige. Næringsminister Jan Christian Vestre høynet, og mente 1 +1 kunne bli fire, om ikke mer, om vi inngikk samarbeid om å bygge industri sammen.

Målet med delegasjonen var å finne samarbeidsflater innenfor de næringene der det vil bli stor etterspørsel i årene fremover på grunn av det grønne skiftet. Behovet for blant annet ren energi, utslippsfri transport og bærekraftige løsninger generelt gjør at Norge og Sverige diskuterer konkrete samarbeidsprosjekter innenfor havvind, batteriindustri, landbruksteknologi, bærekraftige bygg, helseteknologi og smart mobilitet de tre dagene næringslivsdelegasjonen varte.

-Nå starter et nytt kapittel i samarbeidet mellom Norge og Sverige. Vi er enige om å gå strukturert til verks for å knytte vårt næringsliv tettere til hverandre og utforske mulighetene for å utvikle mer grønn industri og bærekraftig eksport sammen. Vi er mer enn naboer og vi er hverandres viktigste handelspartnere. Sammen er vi sterkere enn hver for oss, sier Jan Christian Vestre, som også sendte ut en samarbeidserklæring sammen med sine svenske ministerkolleger Anna Hallberg, Sveriges handelsminister og Karl-Petter Thorwaldsson, Sveriges næringsminister.

Ferd med viktig avtale

På Karolinska Institutet på mandag var det helseteknologi som var tema. Innovasjon Norge arrangerte i tillegg seminarer om bærekraftige bygg, landbruksteknologi og reiselivsteknologi. På tirsdag diskuterere man blant annet hvordan vi kan bygge felles industri og verdikjeder rundt havvind og batteriproduksjon.

-Innenfor flere sektorer er det tre ting som kjennetegner tiden vi er i nå, og vi ser det tydelig innen helseteknologi. For det første har pandemien gitt rask, kraftfull og målrettet forskning og innovasjon. For det andre er vi nå i en tid hvor det har skjedd kvantesprang innen en rekke muliggjørende teknologier som vi kan ta i bruk og skape ny industri. Og til sist så er Norge og Sverige like på mange måter, men vi er også gode på forskjellige ting. For eksempel Innenfor helseteknologi er det fantastiske start-up’s i Norge, mens Sverige har den brede industrielle strukturen som er nødvendig for skalering. Ved å samarbeide og bruke hverandres styrker kan vi nå mye lenger og levere løsninger som verden etterspør, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Noe av det viktigste som skjedde mandag var signeringen av samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Karolinska Instituttet, og Johan Andresen fra FERD signerte en omfattende avtale med det svenske familiekontrollerte investeringsselskapet Nordstjernan om medeierskap i det lovende finske diagnostikkselskapet Aidian. Bak dette selskapet står en av Sveriges rikeste familier, nemlig Ax:on Johnson familien.  Aidians utvalg av tester adresserer flere globale helseproblemer som antimikrobiell resistens (AMR), diabetes og tykktarmskreft, og anses som en pådriver i arbeidet for å redusere unødvendig antibiotikaforskrivning.

Selskapets instrumenter og tester er en viktig del av løsningen for å møte globale utfordringer knyttet til helse. Sammen med hovedeier Nordstjernan ønsker vi å videreutvikle selskapets posisjon som en ledende europeisk aktør innen pasientnær diagnostikk og analyse, forklarte CEO i Ferd, Morten Borge. Ferd kjøper nå 33% av aksjene og går dermed inn som medeier i Aidian.

– Vi er glade for å få med Ferd som partner i den videre utviklingen og vekstreisen av Aidian. Nordstjernan og Ferd har mange likheter gjennom at vi er familiekontrollerte selskaper som tenker langsiktig på våre investeringer, sa CEO i Nordstjernan, Peter Hofvenstam om avtalen.

På onsdag forflyttet delegasjonen seg til Gøteborg der det var samtaler rundt smart mobilitet og utslippsfri transport.

Rekordstor oppslutning

Delegasjonen til Sverige er den største ut fra Norge noensinne, med over 300 norske og 300 svenske deltagere. Disse representerer nærmere 200 bedrifter fra Norge og like mange fra Sverige.

-Den enorme interessen for å delta på denne delegasjonen viser en vilje i både norsk og svensk næringsliv til å samarbeide, og til å levere løsninger som verden etterspør. Det er en sentral oppgave for Innovasjon Norge, som har oppdraget med å skape arbeidsplasser og eksportinntekter for Norge, å bistå bedrifter som etablerer samarbeid over landegrensene, sa Håkon Haugli i en avsluttende kommentar.