Finansdepartementet: Oljefondet bør ikke få lov til å investere i selskaper som Uber og Airbnb

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, bør ikke få lov av Stortinget til å investere i privateide selskap av frykt for fondets legitimitet, sier Finansdepartementet. 

– Vi er redd for fondets rykte. Åpenhet er en veldig viktig del av fondets legitimitet og troverdighet. Mest sannsynlig vil mangelen på informasjon i slike investeringer bli problematisk, sier finansminister Siv Jensen ifølge Reuters.

Oljefondet er per dags dato en av verdens største aksjeholdere og har en samlet aksjeandel på 1.4 % i alle børsnoterte selskaper i verden. Fondet har lenge vært bekymret for trenden som viser at stadig flere selskaper kvier seg for å gå på børs. Det gjelder spesielt innen den stadig voksende teknologisektoren.

Ifølge investeringsdirektør Øyvind Schanke i Oljefondet, risikerer Norge å gå glipp av verdifulle investeringer dersom fondet ikke får lov til å investere i unoterte selskaper. Dette gjelder selskaper som for eksempel Uber og Airbnb.

– Det er en fare for at du bare investerer i gårsdagens selskaper og teknologi. Det reiser spørsmål ved hele samfunnet med tanke på vekst, sa Schanche til Financial Times i 2016.

Tenketanken Re-Define mener dog at Stortinget burde stemme mot anbefalingen til Finansdepartementet.
– For et fond av den størrelsen er det viktig å investere i vekst og økonomiske muligheter, uansett om de er børsnoterte eller ikke, sier administrende dirketør Sony Kapoor til Reuters.

Departementet påpeker at fondet allerede har tillatelse til å investere i selskaper som har en klar intensjon om å børsnotere seg, står det i Stortingsmeldingen som ble publisert tirsdag.

“Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke skal åpnes for slike investeringer på generelt grunnlag. Dagens mandat gir Norges Bank anledning til å investere i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke notering på børs.”, skriver de.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!