IF blir mer innovative - her ved konserndirektør Ingrid Janbu-Holthe

Forsikringsgigant gir innovasjonsgass

Det er ikke mange bransjer som har like mye data og nyter godt av lengre kundeforhold enn forsikringsbransjen. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, er ikke bransjen kjent for å være spesielt opptatt av innovasjon. Ingen av de norske forsikringsaktørene er for eksempel med på InnoMag’s oversikt over Norges 25 mest innovative virksomheter i 2020.

Mye tyder på at dette er i ferd med å endre seg, og en aktør som nå går i front er If Skadeforsikring. Den nordiske forsikringskjempen med 3,6 millioner kunder og over 6500 ansatte har nylig lansert et samarbeid med Startup Lab. I den anledning tok vi en prat med Ingrid Janbu Holthe, konserndirektør for privatmarkedet.

Hva håper If Skadeforsikring å hente ut av dette samarbeidet?

Halvparten av våre inntekter på privatmarkedet er innen motor og mobilitetsområdet, et område i stor endring. Så det å ikke henge med på hva som skjer på innovasjonsfronten er farlig. I tillegg er helse et område med stor utvikling og dette berører selvsagt også oss. Vi har i If vært tidlig ute med å samarbeide med oppstartsbedrifter. Dette er ikke noe vi begynner med nå, smiler Ingrid og fortsetter…

– Vi har mye å tape på å ikke henge med og vi i If forsikring opplever definitivt en “sense of urgency”. Vi vet at vi må levere mer enn kjerneproduktet, og vi må være innovative i hvordan vi leverer verdi til våre kunder. Mye vil også skje sammen med partnere, – og mange av disse vil sannsynligvis være startups og scaleups.

Opptatt av at samarbeidet skal være toveis

Hva bringer så If til torgs her?

– Min erfaring er at det ligger gevinster både for oss og for startup-virksomhetene i å utfordre våre respektive mentale modeller. Vi har også en ambisjon om at Startuplab-miljøet skal føle at de får noe verdifullt tilbake, forklarer Ingrid videre.

– Vi har godt av å bli utfordret av nye aktører og du kan godt si at If ser på denne type forpliktende samarbeid som en toveis prosess, der begge parter forhåpentligvis kommer klokere ut, – og vår tro er at dette også vil gi gevinster for både våre kunder og medarbeidere.

Mange ser på forsikringsbransjen som lite innovativ, er dette feil?

– Ja, det vil jeg påstå. Digitaliseringen er for en stor del unnagjort og kjerneproduktet er jo prissensitivt. Nå er det jo ikke unikt, de fleste bransjer sliter jo med å differensiere seg. Vi i If tror omkringliggende tjenester bringer verdi for våre kunder og forsterker derfor nå satsningen på innovasjon. Vårt samarbeid med StartUp Lab er en del av dette, og vi ønsker å være en del av det innovative miljøet.

Har dere satt konkrete mål på innovasjonssatsningen?

– Vi ønsker å få frem en kultur med større grad av fleksibilitet. Målet er å fremstå som den mest kundeorienterte forsikringsleverandøren i alle våre markeder. Innovasjon er for oss ikke noe mål i seg selv, men et kraftfullt verktøy for å nå dette målet. I løpet av våren la vi for eksempel om til en mer agil tilnærming for en større del av vår organisasjon for å raskere kunne tilpasse oss endringer. Det blir gøy å se effektene materialisere seg, avslutter Ingrid.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »