Forskningsrådets nye styre som ledes av tidligere finansminister Kristin Halvorsen hadde mandag 16. mai sitt første møte for å få en felles oversikt over situasjonen i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet. I forrige uke ble som kjent hele det tidligere styret kastet, noe vi skrev om her.

Kristin Halvorsen, tidligere finansminister og nåværende direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, har nå gått inn som leder av det nye styret. Det nye styret skal i første omgang sitte ut 2022. Det første grepet som gjøres er å stoppe tildelinger til nye prosjekter frem til 1. juli på områder med negative avsetninger.

– Det nye styret har hatt sitt første møte i dag for å få en felles oversikt over situasjonen. Styret har tillit til administrerende direktør Mari Sundli Tveit og ser fram til et godt samarbeid med administrasjonen i Forskningsrådet fremover, sier styreleder Kristin Halvorsen.

Det nye styret består at styreleder Kristin Halvorsen, Robert Rastad, direktør ved Universitetet i Bergen, konsernsjef Gunnar Hovland i Tine, forskningsdirektør Linda Nøstbakken i Statistisk sentralbyrå og seniorrådgiver Britt Elin Steinveg ved UiT – Norges arktiske universitet, Eirin Isaksen Winsnes (ansatt representant) og Lena Cappelen Endresen (ansatt representant).

Pressemelding, Forskningsrådet