Å være gründer er en form for kampkunst. Den foregår mest på et indre plan. Det er veien fra trygghet til frihet. Det er en rekke konfrontasjoner du må igjennom for å realisere dine drømmer. Å tjene penger på ditt talent innebærer en del krevende øvelser. Det finnes ingen ” short cuts ”. Men har du klart å svømme oppover i fossen, har du forstått hva det innebærer. Her kommer noen viktige øvelser for deg som vil være nr.1 i ditt eget liv.


Tren deg på å være unik
For å lykkes, må du våge å være annerledes. Det er innovatørenes varemerke. Bare fantasi og autensitet bringer deg på scenen. For å lykkes, trenger vi flere ikke-konforme mennesker. Norge er fullstappet av A4-ledere, som er opptatt av å opprettholde status quo. Som imiterer fordi det er trygt. Vi er designet for å unngå usikkerhet. Våg å stå frem med deg selv slik du ønsker å være, selv om du møter motstand. Talentet er din kapital. Du er et mobilt monopol med globalt pass. Din kompetanse er nøkkelen som gjør det mulig. Bruk dine styrker til å skape et godt liv for deg selv.

Suksess handler om hardt arbeid
Dine verktøy er din fantasi og kreativitet, og forutsetter hardt arbeid. Ditt arbeid må bygges på disiplin, fokus, svette og blod. Kreativitet drives av indre krefter. Kreativitet er også en sosial prosess. Den utøves gjerne i kreative team. Kreativitet blomstrer best i en unik type av sosiale omgivelser; omgivelser som er stabile nok til å tillate en langvarig satsing, men som likevel er mangfoldige og vidsynte nok til å stimulere kreativitet i alle sine omveltende former. Skaff deg et stort handlingsrom. Bli ikke værende i miljøer eller på steder som drar deg ned. Det er nok av steder, der det bor små mennesker med små tanker, som hindrer deg i å være deg selv. Flytt dersom det er nødvendig. Da kan du fokusere på det du ønsker deg, og utvikle deg og ditt talent.

Sett deg mål
Tenk stort, men start i det små. Og tenk langsiktig. Husk at det er drømmen din du skal realisere! Men drømmer trenger reelle mål. Målrett arbeidet ditt, og bygg stein på stein.. Der finnes ingen snarvei til suksess. Det vil være som å forsøke å hoppe over den midterste delen av en togreise for å spare tid. Vær trofast mot ditt mål og dine verdier. Den som har et mål i livet, vil møte motstand, som du må finne ut hvordan skal virke til din fordel. Ikke lytt til alle de negative motforestillingene du møter. Den beste måten å overbevise en motstander på, er å overbevise ham om at det han gjør er til ingen nytte. Er du på vei mot din drøm, må du søke harmoni og forståelse. Du må forklare tusen ganger hva du ønsker, helt til du blir hørt og forstått. Hvis du stanger hodet i veggen, så fortsett. Hvis du ikke har noen vegg å stange hodet i, så skaff deg en. Det gir trening i stayerevne som er helt nødvendig. I ekstreme situasjoner, når du nesten står ved målet, vil du bli testet på om det er drømmen din du realiserer. Forbered deg på nederlag. Nøkkelen til seier er å kunne tape uten å gi opp.

Stol først og fremst på deg selv
Ikke gjør deg avhengig av noen andre. Både banker og virkemiddelapparat er opptatt av seg selv, og ikke i deg og din drøm. Folk som jobber der er ansatte med fast lønn, og vil ha problemer med å sette seg inn i din fantasi. Det er dessuten ikke sine egne penger de satser, men dine og skattebetaleres. Prøver du deg, kan du risikere å bli sendt i en runddans mellom departementer, offentlige støtteordninger, programmer og tilskudd som ”ikke passer helt ”. Det er galt kjønn, gal adresse, gal bransje, galt tema, galt marked, galt virkeområde, galt tidspunkt osv. Saksbehandlingstiden er langdryg, og er du heldig og får et tilskudd, er beløpet marginalt og det tar evigheter før pengene utbetales. Dette fjerner fokus på det som er din hovedoppgave; å foredle ditt konsept til investeringsprospekter. Det er et tankekors når vi vet at kapitalinnsats og risikoavlastning har best effekt i de tidligste utviklingsfasene. Men å forklare politikere og virkemiddelapparat hva gründerskap er, er som å forklare en afrikaner som aldri har opplevd snø, hvordan han skal kjøre bil på glattisen. Så ha derfor ingen forventninger, men la deg heller bli positivt overrasket om du når frem og får støtte. Det du har bygget opp selv kan ingen ta ifra deg. Det er ditt. Husk at mens du søker frihet, søker systemet trygghet.

Ut av trygghetssonen
Stirr deg ikke blind på hindringene i din vei. Tren deg heller på å kjenne på magefølelsen din, hva som er rett for deg. Ikke la alle motforestillingene stoppe deg. Si til deg selv at dette greier jeg. Vær gavmild med rosen til deg selv. De fleste mulighetene er inne i ditt hode. Det samme gjelder begrensingene. Tren deg på å gå ut av komfortsonen din. Kunstneren Picasso kalte kreativitet en form for destruksjon. Kreativt arbeid velter eller snur om på eksisterende forestillinger og oppfatninger. En definisjon av kreativitet er at det er “en prosess som ødelegger ens sentrale oppfatninger til fordel for de som er bedre”. Kreativitet er en form for opprør. Det handler mye om holdninger, å tørre å si JA til ideer og innspill som kan virke risikofylte og uferdige. På den måten gir du dem en sjanse til å overleve og utvikle seg.

Finn flokken din
Skaff deg et nettverk der du kan hente støtte for ditt talent. Vær generøs. Vær sulten, men ikke grådig. Del ditt talent med andre, da vil du få av andre det du ikke har selv. Måljegere med suksess er ikke alene på veien til suksess. Glem derfor aldri de som har hjulpet deg på veien. Du vil få hjelp fra mange mennesker; foreldre, venner, rådgivere, coacher, investorer, partnere, kunder m.m. Ikke vær redd for å be om hjelp, men vit at du må selv gjøre jobben. Det er jo din drøm. Skap en vinn/vinn tenking. Gi av deg selv. Da vil du oppdage at det klokeste du gjør er å bytte ut gi-og-ta-relasjoner med gi-gi-relasjoner. Forfatteren Dag Andersen presenterer emosjonalitetens første lov: ”Jo mer emosjonell energi du gir bort, dess mer får du. Vel og merke, det er ikke noe du får tilbake fra dem du gir til, det kommer i tilfelle i tillegg. Du får det umiddelbart, det er en form for gjennomstrømning fra en ubegrenset kilde. Øker strømmen ut, øker den samtidig inn. Det du sender ut, er identisk med det du får inn. Sender du ut positiv energi, gjennomstrømmes du av positiv energi. Hater du, fylles du med hat. Elsker du, fylles du med kjærlighet.”

If you obey all the rules, you’ll miss all the fun
Ekte gründere har et øye for bedriften og et øye for samfunnet. Tren deg på å påvirke de som har beslutningsmakt. Hvem kan du påvirke slik at ting går i din retning? Makten flyttes fra regelfølgere til regelbrytere og regelmakere. Ledere og politikere må lære å forholde seg til mennesker som er frie til å vite, gjøre og være. Det er i grenseland mellom politikk, marked og det sivile samfunn at dine muligheter finnes. Engasjer deg derfor i noe som er større enn deg selv, bygg nettverk med mennesker som er opptatt av det samme. Husk at du kan forandre verden med ditt talent.

Få tak i kraften din
Lytt innover, kjenn på dine følelser. Det er din indre kraft, ditt indre potensiale som er din viktigste kapital. Tar du i bruk kraften din, vil din evne til å se muligheter og tenke kreativt være nøkkel til å utløse kapital. Penger er aldri en indre drivkraft for din suksess. De kommer som et resultat av det arbeidet du gjør. Derfor må du arbeide med å bygge opp ditt selvbilde, troen på deg selv og din drøm. Vær forsiktig med pengene dine. Bruk ikke mer enn du har. Der er ingen ” easy money ”. Å tjene penger er krevende, men jo mer du trener, dess lettere blir det. Hold din sti ren. Det er på den måten du bygger opp din kapital.

Veien til markedet
Ethvert godt produkt er avhengig av at det kan tas til markedet i rett tid. Ikke vent på andre. Skaff deg en oversikt over markedet, og hvilken andre dyr som ute på savannen i samme ærend som deg. Sørg for å synes. Er du unik og tenker internasjonalt, er det plass nok for alle. Finn din egen nisje. Slutt å kikke på andre, og tro at alle andre er så mye bedre enn deg selv. Godta ingen etterligninger eller begrensinger. Et hvert menneske du møter på din vei, representerer en potensiell mulighet. Vis derfor alle mennesker respekt. De er veien til ditt marked. Bygg relasjoner der du ser at du oppnår vinn/vinn effekt. Du kan få alt du ønsker deg i livet hvis du hjelper andre til å få det de ønsker seg. Kombiner en sterk vilje med et dypt ønske om suksess.

Hopp!
Fokuser på målet, men lev dagen i dag. Jag ikke etter målet, da glemmer du å leve. I en startfase må du bruke all din tid på bedriften din. Etter hvert kan du tillate deg å ta ”time out”, der du gir deg selv påfyll utenfor jobb. Det er jo i prosessen at uventede ting kan skje, mens du er opptatt med å gjøre andre ting. Har du en drøm som du vil realisere, så ikke vent til i morgen, når det passer bedre. Ta sjansen nå. Du må våge å hoppe fra ti – meteren uten å være hundre prosent sikker på om det er vann i bassenget. Gjør det! Livet er en risikosport.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here