I utlysningsteksten til Horizon Europe-prosjekter går det klart fram at standardisering er et av virkemidlene som kan og bør vurderes når det skal søkes om støtte til prosjekter.

Hvordan kan dette gjøres, hva kan standardisering bidra med, og hva kan fordelen være for forskningsprosjekter å ha Standard Norge med på laget?

Forskningsrådet og Standard Norge inviterer til frokostmøte den 14. juni fra 08.30 til 10.00 med dette som tema. Frokostmøtet vil være hybrid, og du kan velge å stille fysisk i Forskningsrådets lokaler, i Drammensveien 288, Lysaker eller delta på webinaret digitalt.

– -EU har i sitt nye forskningsprogram Horizon Europe lagt stor vekt på «impact» og at forskningen skal ha en direkte samfunnsnytte. Gjennom standardisering bidrar vi til at kunnskap fra forskning kommer til nytte og blir et samfunnsgode. Dette får du vite mer om på vårt frokostmøte 14. juni hos Forskningsrådet der jeg vil innlede, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus i en kommentar.

Han oppfordrer alle som har planer om å søke på EU-midler om å delta på arrangementet.

Det eksisterer en rekke standarder som kan brukes i pågående og kommende forskningsprosjekter, og det kan være relevant å knytte planlagte forskningsprosjekter til kommende standardiseringsprosjekter. Ikke minst kan det være aktuelt å få inn resultater fra forskningsprosjekter i relevante standardiseringsprosjekter med tanke på å spre forskningsresultatene og bidra til å øke samfunns- og næringsnytte. Måter å gjøre dette på kan være å revidere eksisterende standarder slik at de er bedre tilpasset ny forskning eller å initiere helt nye standardiseringsprosjekter

Undervisning og forskning er en av syv definerte interessentgrupper i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid. Men i hvilken utstrekning er forskningen representert i standardiseringsprosjekter og hvordan kan standarder og standardisering være til nytte for forskningsprosjekter?

På frokostmøtet kan du høre mer om dette, og du vil få mulighet til å møte innledere og andre som vil svare på spørsmål om hvordan forskning og standardisering kan få gjensidig nytte av hverandre.

Det er fortsatt mulig å melde seg på, og du finner både påmelding og programmet her.