Illustrasjon som viser hvor innspillene har kommet. Illustrasjon: Nye Veier

Gode innspill sikrer økt innovasjonskraft

Høsten 2019 ble kommunedelplanen for ny E18 Dørdal-Grimstad vedtatt. 14 oktober i år gikk høringsfristen for innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet for den prioritere strekningen E18 Dørdal-Tvedestrand ut. Da hadde det kommet inn mer enn 200 innspill, hele 190 av disse via en digital medvirkningsportal.

COWI AS skal utarbeide reguleringsplanen for Nye Veier, og arbeidet er organisert i et interkommunalt plansamarbeid med seks berørte kommuner. Den digitale medvirkningsportalen for prosjektet er etablert for å skape en informasjonskanal om arbeidet og for å gjøre det mulig å komme med innspill i høringsperiodene. Den digitale plattformen sikrer dermed nyttig interaksjon mellom Nye Veier og berørte innbyggere.

Viktig medvirkning

– Medvirkning er en stor ressurs i planarbeidet. Det er gledelig at det har kommet mange innspill til reguleringsplanarbeidet. Det hjelper oss politikere å fatte vedtak på et bedre grunnlag, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Nye Veier og deres rådgivere har utarbeidet en oversikt over alle innspillene og jobber nå med å gå gjennom alt som har kommet inn. Det vil bli holdt en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges frem våren 2021.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Vi anbefaler:

Translate »