Det er som oftest i oppstartsfasen at det er vanskeligst for bedrifter å få godkjent lånesøknaden fra banken da det er svært risikabelt for bankene å låne ut penger i denne perioden. Faktisk går så mange som 7 av 10 nyetablerte bedrifter konkurs innen fem år etter etableringsdato.

(Innlegget er skrevet av Samlino.no)

Når banken skal vurdere risikoen av å låne ut penger til din bedrift, er det derfor viktig å tenke over følgende punkter før du søker:

  • Lag en god forretningsplan

Det første du bør se på før du søker om lån for å finansiere bedriften er selskapets forretningsplan. Det vil si en ordentlig plan som inneholder regnskap, budsjetter og annen nødvendig informasjon om hvordan pengene skal forvaltes og hvor mye du trenger. Dette er nødvendig for at banken skal kunne gjøre en god vurdering når de bestemmer risikoen av å låne penger til nettopp din bedrift. Forretningsplanen burde være tydelig og inkludere hvordan du har planer om å lykkes både fra start og i fremtiden. Banken vil ønske å se at ditt produkt eller tjeneste vil gi gevinst, og derfor være verdt å satse på.

  • Vær oppmerksom på kredittscoren

Selskapets betalingsevne baseres gjerne på en kredittscore gitt av et tredjeparts selskap. En kredittscore rangeres vanligvis mellom 1 og 100, hvor en score på 100 anses som best. Selskapets kredittscore kan i mange tilfeller avgjøre om din bedrift får godkjent lånesøknaden, og dersom dere har behov for å låne penger vil det derfor være ideelt å ha en god forståelse av hvilke faktorer som påvirker kredittscoren. Med en god score vil dere ikke bare øke muligheten til å få søknaden godkjent, men vil sannsynligvis også bli tilbudt bedre lånevilkår.

Faktorer som påvirker din kredittscore vil være betalingshistorikk, inntekt, næringsinteresser, utestående gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Dersom en person med en sentral rolle i selskapet har betalingsanmerkninger, vil det kunne påvirke bedriftens kredittscore. Dette gjelder særlig hos enkeltmannsforetak, da eieren er direkte ansvarlig for bedriftens økonomi.

  • Likviditet er viktig

Selv om din bedrift er lønnsom, kan en dårlig likviditet hindre et lån. Likviditeten er bedriftens evne til å betale løpende utgifter, samt ha tilstrekkelige midler til å dekke uforutsette utgifter. Særlig for nye bedrifter vil det være vanskelig å holde penger på konto og betale for seg når bedriftens overskudd er bundet til varelager og utestående fordringer – eller at kunder ikke betaler for seg. Ifølge Visma opplevde 51 prosent av alle norske bedrifter likviditetsproblemer på grunn av sen betaling av kunder. De forteller også at dette er en vanlig grunn til at bedrifter går konkurs.

Sørg for at dine kunder er betalingsdyktige og betaler innen forfall. Prøv å få lengst mulig betalingsfrist hos dine leverandører, slik at du har bedre tid til å få midler til å betale dem. Lag også et likviditetsbudsjett for å få oversikt hvilke perioder det kan være dårlig med inntekt i forhold til andre. Vurder også factoring eller kassakreditt for perioder med dårlig likviditet, slik at du får betalt i tide.

  • Still sikkerhet i eiendeler

Når bankene gir ut lån til bedrifter er det i hovedsak to ting de er opptatt av: at bedriften klarer å betale tilbake midlene de låner, og at de kan stille sikkerhet i eiendeler dersom de ikke skulle klare dette. Bankene kan sette pant i enten fast eiendom, varelager eller kundefordringer. Ofte vil dette være vanskelig for nyoppstartede bedrifter som er tidlig i etableringsfasen og ikke ennå har eiendeler å ta sikkerhet i. Har ikke bedriften nok eiendeler å ta pant i, vil banken kunne foreslå at eiere eller andre aksjonærer kan stille som kausjonister.

  • Spør banken om råd

Snakk med banken din, og spør om råd angående oppstart og hvordan få din bedrift finansiert. Flere banker har egne team eller samarbeidspartnere som kan mye om oppstart av bedrift og lønnsomhet. Disse kan tilby råd, tips og måler på ulike dokument som skal til for å få finansiering.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here