– Hvis du fra du er liten hører at jenter ikke egner seg til teknologi, begynner man å tro på det, sier kirurg, gründer og leder for likestillingskampanjen #HunSpanderer, Marie Louise Sunde.

(Møt Marie Louise Sunde under Innovasjonsdagen 2018. InnoMag opplyser om at vi er mediepartner av konferansen.)

Ganske ambisiøs, sjeldent stresset, liker action. Slik vil Sunde beskrive seg selv. Og så er hun veldig engasjert i likestilling.

– Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og å stå opp for det man mener er riktig. Og å være bevisst ansvaret man har for andre som kanskje ikke selv kan eller orker å gjøre det. Jeg prøver å leve etter dette, sier Sunde.

Sunde er utdannet lege, jobber som kirurg og har doktorgrad i kirurgi. I våres startet Sunde et selskap sammen med tre kolleger som bruker teknologi og forskning til å øke kjønnsbalansen i næringslivet.

– Jeg er opptatt av mønstergjenkjenning. All problemløsning handler om å gjenkjenne mønstre, identifisere problemer og ha gode validerte løsninger. Det er det samme om det er medisin, likestilling eller annet. Tradisjonelt har kravet for presisjon i den prosessen vært større i medisin fordi feildiagnostisering går direkte utover mennesker. Vi prøver nå å bringe en høyere grad av presisjon og evidensgrunnlag inn i næringslivet når det gjelder kjønnsbalanse. Det er spennende. Teknologi kan ofte gjøre mønstergjenkjenningsprosessen raskere, lettere og mer brukervennlig.

Inspirert av Emma Watson

I 2014 ble Sunde invitert til FN, og var til stede da de lanserte en stor kampanje kalt #heforshe i New York. Der hørte hun skuespiller og Unicef ambassadør Emma Watson holde det som senere har blitt en kjent tale verden rundt.

– Hun avsluttet med ”if not now – when? If not me – who?”, og det ble jeg veldig inspirert av, forteller Sunde. Likestillingskampanjen og emneknaggen #HunSpanderer er sprunget ut av nettopp det.

Hva er det #HunSpanderer ønsker å oppnå?

– HunSpanderer adresserer den ubevisste diskrimineringen, altså hvordan vi vurderer mennesker basert på kjønn, uten å vite det. Ingen er kjønnsblinde, sier Sunde.

Ifølge en undersøkelse utført av Harvard viser resultatene at når en mann presenterer et prosjekt til investorer, sier nesten 70% at det er et godt prosjekt som de vil investere i. Når en kvinne presenterer akkurat samme pitch sier bare 30% at det er et godt prosjekt.

– Vi jobber for å skape oppmerksomhet rundt den ubevisste diskrimineringen og kjønnsstereotypene som hemmer både menn og kvinner, og vi gjør det uten å peke finger. Likestillingsdebatten til nå har i stor grad vært fra kvinner og til kvinner. Vi tror det er viktig å engasjere og inkludere menn i samtalen, sier Sunde.

Ifølge Sunde var det ingen som snakket om ubevisst diskriminering da de startet arbeidet i 2014.

– I kirurgi lærer man tidlig at hvis man ikke har fremgang, må man fortsette å operere et annet sted. Altså man må endre tilnærming hvis man stagnerer. Vi har valgt å tilnærme en gammel problemstilling; kjønns-ubalanse, på en ny måte. Da vi startet var det ingen som snakket om ubevisst diskriminering, det var få som hadde en rund, humoristisk og åpen tilnærming, og det var ikke fokus på viktigheten av å få med menn i diskusjonen. Vi har valgt en ny tilnærming på problemet, og begynner nå å se en ny fremgang. Det er gøy!

Satser globalt

#HunSpanderer fortsetter å skalere kampanjen globalt, og er nå også å finne under emneknaggen #ShesGotThis, med planer om å lansere i USA til høsten.

– Videre skal vi bygge selskapet vårt og jobbe målrettet med næringslivet for å øke kjønnsbalansen der. Vi ser nå en stor vilje til endring, og gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, sier Sunde.

”Jeg tror dette handler mye om kultur og følelse av å ikke passe inn”

Ifølge ODA-nettverkets tall er det kun 17 prosent kvinner i IT-toppledelsen, altså kvinner er underrepresentert i teknologiske yrker.

– Jeg tror dette handler mye om kultur og følelse av å ikke passe inn, mye av det samme som gjelder alle svært mannsdominerte bransjer, sier Sunde.

Hvorfor er dette viktig med flere kvinner i toppledelsen?

– Utvikling av teknologi vil som alt mulig annet være avhengig av kreativitet, visjonær tekning og problemløsning for å være konkurransedyktig. Jo mer sammensatte team man har, jo mer sannsynlig er det at man klarer det.

Hvorfor tror du så få kvinner velger teknologi?

– Det er vanskelig å tilhøre en minoritet, det vet jeg selv som kvinnelig kirurg. Det blir enda vanskeligere når det er en snever stereotypi på hvem som er egnet. Mange vil ikke det i lengden, og faller fra. Så er det fremdeles slik at vi oppdras inn i sterke stereotypier i Norge. Hvis du fra du er liten hører at jenter ikke egner seg til teknologi, begynner man å tro på det. Eller ikke eksponeres i samme grad; i dag finnes for eksempel masse kule teknologiske leker, Lego etc., for gutter, mens jenter ofte får prinsesseleker og bamser.

Gründerlivet

– I dag har vi mye fokus på grundere, og lite fokus på de første følgerne. Gründerhistorier blir aldri en suksess uten de første følgerne, og disse bør få mye mer oppmerksomhet enn de gjør i dag, sier Sunde.

For de som ønsker å starte noe selv; alle ideer er vel ikke like gjennomførbare, bare man jobber hardt nok? Er det ren magefølelse?

– Haha, nei det er jo noen ideer som er mer spektakulære enn gjennomførbare. Min opplevelse er at de fleste gode idéer kommer til på en organisk måte, man ser et behov som må dekkes.

Hvis du identifiserer et problem og har en idé på hvordan det kan løses, sjekk om andre allerede har begynt, mener Sunde. Og hvis noen andre har det så vurder å bli med på deres lag.

– Vi kommer mye lenger hvis ikke alle finner opp hjulet flere ganger. Hvis ingen andre har gjort det, eller gjør det slik du tror er best, så er det bare å kjøre på!

Men, da må man være forberedt på noen ting, sier Sunde og deler det opp i tre punkter:

Globalisering og sosiale medier

Sunde mener at framover vil arbeidsmarkedet forandre seg, og vi vil jobbe tettere med teknologi og AI enn vi gjør i dag. Dette vil gi rom for positive endringer som at mye nitidig analyse- og dokumentasjonsarbeid vil kunne overtas av AI, og gjøre arbeidslivet mer fleksibelt.

– Samtidig tror jeg aldri at menneskenes kognitive kapasitet og kreativitet vil erstattes helt av AI, og her kommer viktigheten av mangfold til å bli enda tydeligere.

“Bedriftene som ikke klarer å tilpasse seg dette, med fleksibilitet, autonomi og mangfold vil bukke under.”

I denne prosessen ligger også en større grad av globalisering, mener Sunde, hvor også landegrenser og bransjegrenser viskes ut sammenlignet med i dag.

– Det betyr helt andre konkurransevilkår og vil tvinge frem politiske endringer i form av skattesystemer, konkurranseregler og enda tettere samarbeid.

– Så tror jeg fortsettelsen av utviklingen av sosiale medier blir spennende. Til nå har det vært et fremskritt for ytringsfrihet i at de tradisjonelle mediene ikke lenger har den samme definisjonsmakten. Men de siste årene ser vi en paradoksal utvikling i at de sosiale mediene har blitt så store at de begynner å presse ut de tradisjonelle mediene, skaper store ekkokamre og gir mulighet til å spre falske nyheter i en helt annen skala. Det er utfordringer som må løses.

 Å tenke innovasjon i Norge

– Norge er et lite land, det er gode relasjoner mellom stat, næringsliv og organisasjonsliv og en vellykket velferdsstat, det gir oss gode forutsetninger til å klare omstillinger, sier Sunde.

– Men som med alt annet krever en vellykket omstilling at man gjør endringene før det ”brenner skikkelig på dass”, altså før det strengt tatt er nødvendig.

Sunde forteller at i øyeblikket kan det virke mest drastisk å velge å gjøre en stor endring, og minst farlig å la være å gjøre noe.

– Mens i ettertid viser det seg ofte at de mest fatale avgjørelsene er de man ikke turte å ta.