Har Innovasjonsbegrepet blitt noe vi på jobben kaster rundt oss for å fremstå som trendy og nyskapende?

I følge Bill Taylor, forfatter og co-founder av Fast Company er ordet ”Innovasjon” i ferd med å miste sin betydning. I et blogginnlegg i Harvard Business Review viser Taylor til ordet som før ble brukt med omhu av guruer som Henry Ford og Steve Jobs, som nå brukes om nye smaker på frokostblandinger.

Vi kan definere i dagevis; hva er en innovasjon?

Min tidligere foreleser; Jon-Arild Johannesen presenterte definisjonen ”Innovasjon er det som er nytt for den som tar det i bruk”, en svært åpen definisjon. Andre ønsker å inkludere verdiskaping, og kanskje ”grad” av innovasjon i form av radikal- eller inkrementell innovasjon.

Hva mener du? Er Innovasjonsordet trendy eller overbrukt? Finnes det et BEDRE norsk ord på hva vi driver med når vi ønsker å forbedre verden med nye produkter eller tjenester, eller trenger vi et nytt?

 

Vår aktive LinkedIngruppe er åpen for diskusjon!

2 COMMENTS

  1. Uttrykket innovasjon kommer fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller å lage noe nytt. Innovasjon kan defineres på en rekke ulike måter og det foreligger et utall av definisjoner fra enkeltland, akademiske miljøer, EU og OECD.Innovasjon er jo en abstraksjon som brukes om alt og alle i forbindelse med endringer til det bedre. Ellers som betegnelse på forandring, fornyelse, produktutvikling, osv.
    Hvor er språkforskerne?

  2. Jeg vil nok være til dels enig i at ordene “innovasjon” og “innovativ” har mistet mye av sin verdi. Det brukes overalt, fra politisk innovasjon (en selvmotsigelse) til ny form på syltetøysglasset. Hvis man ikke er innovativ i praksis, og det bare blir tomme ord – ja så er det et begrep uten innhold. Hvor mange innovasjonsdirektører, innovasjonsavdelinger og lab’er finnes det i Norge? Svært få. Svært mange roter sammen begrepene “oppfinnelse”, “nyskaping”, “produktutvikling”, “design”, “forskning” og “innovasjon”. Ny smak på frokostblandingen er til nød produktutvikling, men ikke nyskapende eller innovativt. “Design” er et lignende ord som har mistet sin betydning – nå brukes det om alt fra form og farge på negler til finish på kjøkkenbenken, men svært få vet hva det egentlig innebærer..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here