Design og arkitektur Norge (DOGA) har åpnet søknadsskjemaet og deler nok en gang ut økonomisk støtte til oppstarten av innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom det de kaller Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I år skal 8, 5 Millioner deles ut. Fristen for å søke er 16. mai.

Siden 2009 har DOGA delt ut mer enn 69 millioner kroner til 164 forskjellige prosjekter over hele landet innen alle typer bransjer og samfunnssektorer, som bygg og anlegg, energi, ferdigvare, helse, miljø, offshore, matproduksjon, reiseliv og transport.

Gjennom DIP kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Vi tok en prat med Tarald Tønnes i DOGA som har jobbet mye med dette. Det ble en spennende og informativ samtale.

Her er tre av hans gullkorn til InnoMags lesere;

  1. Altfor mange norske bedrifter ser ikke muligheten som ligger i å benytte designmetodikk til å innoverere på større forretningsutfordringer.De gjør korte «stunts» som designsprinter, design thinking workshops og kommer opp med nye luftige ideer, og enkle prototyper som presenteres for ledelsen. Men i mangel på en systematisk prosess, dør mange av disse ideene kort tid etter, da bedriftene faller tilbake til teknologidrevet utvikling.  Det er synd fordi verdien av design kommer bedriften til gode først når det jobbes systematisk over tid med å bygge innsikt og kompetanse inn i gode design-drevne prosesser.
  2. DIP er en mulighet for bedrifter å prøve ut designmetodikk for å innoverer på en egen problemstilling. De kan søke om støtte til å tilegne seg dyp innsikt om potensielle brukere, og stå i idefasen til de kommer opp med de beste løsningene. Resultatet av å bruke designmetodikk er ofte konkrete produktkonsepter (Stryntrappa, Douchebag sykkelkoffert) eller prosess-forbedringer (Oslo Bysykkel). Noen prosjekter åpner til og med helt nye forretningsområder og skaper strategiske diskusjoner i ledelsen.
  3.  Ifølge en McKinsey studie av 300 bedrifter over 5 år var konklusjonen følgende;  «…design performers increase their revenues and shareholder returns at nearly twice the rate of their industry counterparts.  MEN på tross av dette konkluderte de med “Over 40 percent of the companies surveyed still aren’t talking to their end users during development.  Funnene til McKinsey stemmer dessverre godt overens med våre egne undersøkelser av det Norske markedet, der 28% av ledere sier de ikke jobber systematisk med design.

DOGA har delt ut midler til alt fra hvordan forbedre opplevelsen på Nordkapp, til hvordan bedre effektiviteten av svineavl. Dette viser at design er en metodikk som kan være nyttig for alle bedrifter.

Vi har ingen problemer med å støtte Taralds avsluttende oppfordring til våre lesere; Har bedriften et problem der det er mennesker involvert – søk DIP 2019.

Du kan lese mer om programmet her