Horten kommune har utfordret ingeniørstudenter ved byens hjemlige Campus Vestfold til å komme opp med ideer og forretningsmodeller. Med Veksthuset i Strandpromenaden som arena presenterte 7 studentgrupper sine forslag.

– For å realisere vår ambisjon om å være en foregangskommune i kampen mot plastforurensing, vil vi mobilisere lokale krefter. Da er Campus Vestfold høyt oppe på listen. Innovasjon, klima og miljø er fellesnevner for universitetet og kommunen. Studenter er både oppdatert på viten og stiller med et åpent sinn. Derfor har vi utfordret nettopp dem til å foreslå løsninger, sier Trude Movig som er leder for Enhet for kommuneutvikling i Horten kommune.

Fra Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) sin Campus Vestfold, eller Bakkenteigen på folkemunne, møter vi Thomas Brekke fra fakultetet Handelshøyskolen og Einar Halvorsen, leder av Institutt for mikrosystemer. De har tatt kommunens utfordring på alvor. Sammen med Movig fra kommunen og Øystein Bredal-Thorsen, leder av Veksthuset Horten ønsker Brekke oss velkommen til presentasjon av studentenes case-oppgaver.

– Hele 42 studenter i 2. studieår på veg til bachelor i ingeniørfag har involvert seg i oppgaven. Studentene har organiserte seg i sju grupper som presenterer hver sine caser her i Veksthuset i dag, sier Brekke entusiastisk.

Bygger bro mellom studenter og etablert næringsliv

Gamle Redningsmuseet i Strandpromenaden er nylig renovert fra nærmest å være en ruin til å framstå i sjarmerende, rustikk stil. Havneparken er nå et naturlige stedsvalg for å presentere nyskapende ideer for hvordan kommunen skal bli plastfri, er arrangørene enige om.

– Veksthuset Horten er byens ferske arena for iverksettere, folk som vil ta grep og gjøre en forskjell, presiserer Bredal-Thorsen på vegne av vertskapet.

Studentene fikk torsdag 7. mars presentere sine ideer for et fagpanel der Movig og Bredal-Thorsen ble supplert av Gudbrand Teigen fra InnoBørs. Tiltaket er et samarbeid mellom USN, Horten Kommune, Publicom Scene, Stopp Kaffebar og Veksthuset Horten. Ideene skal bidra til å hindre forurensing, effektivisere resirkulering av avfall og øke ressursgjenvinningen. Studentene skildret ideenes bærekraftighet gjennom tekniske, miljømessige og økonomiske sider av sine forslag.

– For meg er det ekstra hyggelig å ønske ingeniørstudenter velkommen til dagens pitche-event her i Veksthuset. Ikke bare er plastfri kommune et viktig, framtidsretta og spennende emne. Som 64-åring er det nemlig utrolig viktig å samarbeide med 22-åringer, erkjenner Bredal-Thorsen.

Sju forslag pitches

Gruppe 1. Umbrella Corporation:
John Inge Erlandsen fra Umbrella Corporation – kildesortering som sosialt ansvar. Foto: Gudbrand Teigen

John Inge Erlandsen, Hans-Petter Lund Jørgensen , Marianne Sandnes Indergård, Espen Lien Pedersen, Andreas Røed Vikøren, Alexander Øverland og Stian Vaage har teamet opp i Umbrella Corporation. De tar for seg plastsortering som et tiltak med sosial profil. Arbeidsplassene i kommunen vil ha en kildesorteringsansvarlig som et arbeidsretta tiltak (litt “social startup”). Derav skal kildesorteringsgraden øke. Studentene vil bidra til effekt i form av både sysselsetting og kompetanseutvikling.

Gruppe 2. Sykkelbyen Horten:
Sykkelbyen Horten lover økt framkommelighet og færre ulemper ved å erstatte bilen. Foto: Gudbrand Teigen

Vil sørge for at kommunens hjemmesykepleiere ved hjelp av sykkel kan forsere bilkøer med null karbonavtrykk. Utreder hvordan ulemper på vinterføre, manglende bagasjeplass etc. kan elimineres.

Gruppe 3. Bolster:
Bolster. Foto: Gudbrand Teigen

Bolster foreslår nye logistikkformer med dispensere for å eliminere plastemballasje og derved redusere produksjonen av plastartikler.

Gruppe 4. Voks-ormer:
Voksormer. Foto: Gudbrand Teigen

Biologisk nedbryting av plast ved bruk av larver som kan spise og fordøye plast på samme måte som de spiser og fordøyer bivoks i naturen. Larvene kan igjen brukes til for eksempel dyrefôr.

Gruppe 5. Tech Army:
Tommy Olsen og Kristoffer Thorsen fra Tech Army presenterer “smartpose med bonus”. Foto: Gudbrand Teigen

I team Tech Army deltar Tommy Olsen, Kristoffer Thorsen, Svenn Rage, Espen Trydal, Lars Rustand og Johan Holt-Nilsen. De introduserer handlenett-bonus mot bruk av “smartpose”. Initiativet skjer i samarbeid med detaljistkjedene. Gjenbruk av Tech Armys poser registreres via innebygget chip ved hver butikkhandel du benytter den til.

Gruppe 6. PlastPant AS:
Team panteautomat. Foto: Gudbrand Teigen

Eirik Aas, Gunnar Rødfoss, Kim Hakam Alani Fevang, Kristoffer Tveite, Robin Elias Ruud og Vetle Langseth lanserer PlastPant AS. De vil effektivisere sorteringen og gi plastavfallet verdi. Panteautomater som kan gjenkjenne plast vil bli utstasjonert og betale ut pant i forhold til levert mengde.

Gruppe 7. Nøkkelmarkert plastposer:

Vil markere plastartikler med «nøkkelmerke» som gjør det mulig å vite kvaliteten på resirkulerte artikler som ledd i optimal forberedelse av ressursgjenvinning.