I Norge har vi tradisjonelt hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, men en rekke internasjonale målinger peker på at vi er i ferd med å skusle bort denne viktige konkurransefordelen. Det er synd, fordi Norges fremtid er avhengig av gode entreprenører.

I følge Statistisk sentralbyrå var 250 000 menn og kvinner i Norge i fjor engasjert i «tidlig-fase entreprenøriell aktivitet». Bak dette tallet finnes entreprenører med både små og store ambisjoner. Noen bygger håndverksbedrifter, mens stadig flere bygger service, – og teknologibedrifter, og alle bygger de kunnskapsbedrifter som sloss på et stadig mer globalt marked. Til sammen sørger de for Norges innovasjonskraft og bidrar til særdeles viktig verdiskaping i samfunnet.
Visste du forresten at hver tiende nordmann går svanger med en ambisjon om å etablere egen bedrift i nær fremtid?
Denne entreprenørskapsånden representerer en større verdi enn all oljen i Nordsjøen, og er svaret på hva vi skal leve av når oljen er borte. La oss derfor slå et slag for norske entreprenører og peke på sju sentrale fellestrekk entreprenører som lykkes ofte deler;

 

1. De skaper entusiasme og engasjement. De har evnen til å peke ut målet ingen andre kan se og føre an. Ingen hindringer for store og ingen mulighet for liten!

 

2. De har mot, styrke og integritet til å stå alene, selv om det ofte kan føles ensomt og kontroversielt.

 

3. De er uhelbredelige optimister som ikke dveler unødvendig ved gårsdagen, – de vet godt at de eneste som unngår å gjøre tabber er de som aldri gjør noe.

 

4. De lytter til gode råd og verdsetter avvikende oppfatninger, – de innser at de som ikke tåler opposisjon og motstand internt, går på langt verre smeller enn de som vet å korrigere kurs og fart i tide.

 

5. De er flinke til å tenke team. De evner å hente frem sterke sider i hver enkelt medarbeider, og får frem det “lille ekstra” som ofte utgjør så stor del av totalen.

 

6. De er etterrettelige og vet å passe på sitt gode navn og rykte, – de vet godt at selv om det kan ta 20 år å bygge et rykte trengs det ikke mer enn 20 minutter for å ødelegge det.

 

7. De bygger uformelle nettverk og er flinke til å kommunisere med omverdenen. De setter av tid til å oppdatere og pleie nettverket, og vet at det kommer lite inn i en lukket hånd.

 

Det å skape en virksomhet er å våge, risikere noe og tro på noe. Det handler om å sette seg ambisiøse mål, deretter bryte de ned i oppnåelige delmål og skride til verket med et pågangsmot som ikke lar seg kue av verken motvind eller motgang. Etter min mening er det å starte egen virksomhet den ultimate kreative personlige veksterfaring. En reise preget av både opp, – og nedturer. Oppturene er unektelig langt morsommere, nedturene er definitivt betydelig mer lærerike.

 

I Norge har vi helt siden vikingtiden fostret ledere med utferdstrang og anlegg for entreprenørskap. Dyktige entreprenører som Olav Thon, Lars Monrad Krohn, Petter Planke, Une Amundsen, Ståle Kyllingstad, Kjell Inge Røkke og Petter Stordalen har tråkket løype og vist at det å bygge verdier fra luftige ambisjoner er fullt mulig.

 

Skal Norge lykkes i årene fremover trenger vi uten tvil flere som skaper sin egen virksomhet, og vi trenger sårt de som tør å tenke globalt.  For å underbygge denne utviklingen trengs et marked der energiske entreprenører kan presentere sine ideer og ekspansjonsplaner.  En landsdekkende markedsplass som kobler de gode ideene med den mest kompetente kapitalen. Dette vil gjøre norske entreprenørers hverdag betydelig enklere, og samtidig øker trygghetsfaktoren for de viktige forretningsenglene.

 

Det er på høy tid at dyktige norske entreprenører får litt hjelp. Dette er en av de mest lønnsomme investeringer et samfunn på vei mot innovasjonsalderen kan gjøre – 2020 kommer raskt, og det er ingen gitt å spå hvilket postnummer som fostrer den neste Google, Opera eller Apple.

 

Til deg som allerede er i gang vil jeg avslutte med et rungende LYKKE TIL, og minne om at energi simpelthen er definert som evnen til å gjøre arbeid, og nedstammer direkte fra det greske ordet Energeia som betyr aktivitet.  Det hele koker altså ned til at energinivået sier noe om aktivitetsevnen vår, – jo mer aktivitet vi skaper, desto mer energi får vi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here