Teknisk invasjon av arbeidsplassen er kanskje en uunngåelig konsekvens av den “digitale transformasjonen” og i USA snakkes det nå mer og mer om The Great Resignation.

Er det en “silver lining” i den nylige Covid-19-pandemikrisen som kan påvirke hvordan arbeidere behandles og til slutt føre til positiv utvikling innen forvaltningen av menneskelige ressurser?

“Great Resignation” (GT) var et resultat av flere faktorer som kom sammen. Etter å ha brukt mer tid på å jobbe eksternt, og hatt tid til å reflektere over arbeidssituasjonen, ble det å vende tilbake til «arbeid som vanlig» sett på som et lite attraktivt alternativ. Ny teknologi ga større fleksibilitet, samarbeid og støtte til de arbeiderne som gikk inn i den voksende “kreative økonomien.” Det reduserte også risikoen og kostnadene ved å forlate jobben sin.

Vi har nå en god forståelse av drivkreftene bak GR, inkludert en lang liste over strategier og taktiske handlingstrinn som kan stoppe, eller reversere, GR-tidevannet. Viktigere enn lønns- og arbeidsvilkår er vårt behov for å føle oss verdsatt, verdsatt og oppleve reell støtte for å bygge meningsfulle karrierer. Vi vil også trenge støtte for å få tillit og ferdigheter som trengs for å jobbe med stadig mer sofistikerte teknologiske verktøy og plattformer som vil komme på fremtidens arbeidsplass. Den nye handlingslinjen inkluderer partnere i samarbeid for å generere verdi og kundeopplevelser. Samarbeidsarbeid og innovasjonsprosjekter basert på brukervennlige teknologi- og kommunikasjonsplattformer, sikker tilgang til data og informasjon vil drive fremtidig vekst. Arbeidstakere med “vertikale og horisontale ferdigheter” vil være et viktig element i den fremtidige suksessformelen. Å bygge en slik arbeidskraft vil være en effektiv kur for GD. Det er en arbeidskraft som er klar til å tilpasse seg og kontinuerlig lære og oppgradere ferdigheter for å holde seg produktiv.

Som en følge av den økende endringstakten, bytter vi jobb oftere. I gjennomsnitt har en amerikansk arbeider vanligvis 14 jobber i løpet av sin karriere. Ettersom hastigheten og endringstakten øker, blir “life-long learning” (LLL) en nødvendighet – både av jobbmessige og personlige årsaker. Spesielt eliteuniversiteter med sterke merkevarer og rykte anerkjenner en betydelig forretningsmulighet ved å betjene sine alumni med en rekke forskjellige læringsmuligheter. Vi har allerede sett mange tegn på at et mye mer mangfoldig og nyskapende økosystem for utdanning og læring er i ferd med å dukke opp:

  • Økende konkurranse om elever, langt utover den svært begrensede aldersgruppen 18-24 som universiteter vanligvis fokuserte sine kjerneressurser på.
  • Et bredere spekter av læringstilbud, og med skiftende prislapper – inkludert mange gratis webinarer, podcaster og et voksende utvalg av kurs, for eller uten kreditt og tilgjengelig (stabelbar) legitimasjon.
  • Høyere kvalitetstilbud som vil målrette læring som ansatte kan ta gratis for å beholde og rekruttere talenter. Disse “fordelene” gir god mening ettersom arbeidere nå revurderer og revurderer sine langsiktige karrierealternativer og planer.

Det Great Resignation (GR) gjenspeiler underliggende sosiale og økonomiske forhold som til slutt vil undergrave den langsiktige helsen til enhver økonomi. Heldigvis har GR fått ordentlig oppmerksomhet fra bedriftsledere.Dette gir håp om at medaarbeidere i økende grad vil ta på seg rollen som endringsagenter og jobbe sammen med innovative ledere  som anerkjenner mulighetene for positiv endring. Oppsummert kan pandemien vise seg å bli et vendepunkt for alle som tør å tenke nytt om arbeid og på den måten bidra til å skape et sterkere «fremtidens arbeidsrom».

 


NB! Denne kronikken er et samarbeid mellom Eilif Trondsen og Kristian Folkman. De er begge Open Innovation lab of Norway’s medlemmer som brenner for læring, innovasjon og virtuelle teknologier. Eilif bor i USA og er også Director Emeritus, Silicon Vikings and Strategic Business Insights. 

Kristian Folkman som er seniorrådgiver i Skatteetaten og brenner for nye innovative måter å lære på og de ønsker seg begge tilbakemeldinger fra nettopp deg!