Vår gjesteskribent Kirsti Kierulf tar nok en gang bladet fra munnen og peker på de spørsmålene våre polikere unngår.

Når vil politikerne forstå at de har ferske data å styre etter? De må ikke vente på Kostra-tallene eller styre etter de store globale rapportene når de skal ta lokale og regionale beslutninger.

Det er så riktig å snakke om data-strategien og bygge plattformer med løsninger basert på data. Jeg kan vel nesten si det så hardt at en direktør uten en big-data-strategi for sin virksomhet, fort er en ikke-direktør. En politiker uten en big-data-strategi overlever alt for godt både i debatten og den politiske hverdagen. Hvordan ender vi i denne situasjonen i vårt demokrati?

La meg gå tilbake til 1988 og IBM hvor jeg trådde mine barnesko som teknolog. Her fikk jeg opplæring i arkitektur, data-historie, metodikk med mere og ble kastet ut i felt for å selge nye løsninger. Uten tvil har jeg lært aller mest av alle kunder jeg har hatt gleden av å møte gjennom årene.

I flere år jobbet jeg med Electrolux, og her forstod ledelsen datadrevet virksomhet. En tidlig morgen kom jeg inn på et status møte hos administrerende direktør hos Electrolux Norge. Han reiste seg fra en terminal i et hjørnet og kom for å hilse. Da han spurte om jeg lurte hva han gjorde ved terminalen, svarte jeg ja. Stolt fortalte han at han fulgte med på lagersystemet for alle virksomhetene i Norge for å se inngående og utgående varer. Etter 5 minutters gjennomgang viste han umiddelbart hvor han hadde oppgaver den dagen og hvor ting gikk som det var planlagt eller bedre.

Jeg forsøker å tenke etter om jeg har sett eller hørt om noe tilsvarende i politisk sektor, og må dessverre svare nei. Det jeg og andre bruker mye tid på i datadebatten er personvern og informasjonssikkerhet og her har mange god kompetanse. Tenk om vi politikere hadde brukt like lang tid på å forstå datamodeller og hva vi kan styre etter….

Og Covid19 har ikke bare lært oss nye samarbeidsvaner, kommunesektoren har måtte styre test og vaksinasjon etter data. De har kastet seg rundt, etablert en plattform og har ferske data og vi politikere følger med på tallene men bruker vi de til å styre? Mitt litt brutale svar er nei. Dynamisk kan vi nå på en helt annen måte styre kapasitetsbehov i skole og omsorg basert på reelle tall. Men vi fortsetter å spørre og debattere utfra gamle modeller basert på historiske tall presentert i saksunderlag fra administrasjonen.

Hvor er ordføreren som logger seg på Altinn hver morgen for å se antall innsendte registrerte endringer på firma i sin kommune. Hun ville på denne måten få en puls på hvordan det går med det lokale næringslivet. Eller hva med partivenner i Miljøpartiet som snakker i store ord om behov for endringer. Hvor er de med sitt data-grunnlag for den enkelte kommune eller region. Når miljøpartiet roper om omstilling i Asker, hvorfor tar de ikke da utgangspunkt i at vi har Tomra i vår kommune, verdensleder i resirkulering. Hva vet de om volumene på VEAS og hvordan vi her gjør kloakk til gull eller Yggeseth hvor vi resirkulerer og kjører kommunens biler på gas fra avfall? Jeg sier ikke at vi ikke har en klima-utfordring, men får vi bare til endring med dommedagsprofetier, eller kunne vi kanskje fått litt fart ved å nudge det vi gjør bra i den enkelte kommune.

Jeg ønsket å bruke miljødebatten som et eksempel på at vi politikerne har ferske og presise data, men bruker det ikke når vi styrer lokalt, regionalt eller nasjonalt. Miljøentusiaster roper at vi trenger modige politikere som tørr å ta upopulære standpunkt og gjennomføre disse. Da foreslår jeg at de ser til den kloke feministen Berit Ås som i 1998 sa til meg: Kirsti det er talla, talla og talla som sikrer at det blir en endring i likestillingsspørsmålet.

Jeg er en digital entusiast og aktiv i lokal politikken. I snart tre perioder har jeg forsøkt å løfte det digitale inn i den politiske debatten, men kan dessverre konstatere at jeg ikke har lykkes. Jeg vil i ukene fremover i Innomag forsøke å resonere litt rundt hvorfor den digitale hverdagen ikke er et hett politisk budskap. Har du innspill eller svar på mine spørsmål, er det supert med dialog og kontakt.


Dette innspillet er skrevet av vår gjesteskribent, Kirsti Kierulf, en av Norges ledende teknologer som også brenner for politikk. Hun er mangeårig politiker i Høyre.