YouGovs siste rapport “On the money: Global banking & finance report 2021” inneholder en dyptpløyende analyse av global forbrukeratferd anno COVID-19. Vi i InnoMag har sett nærmere på rapporten for våre lesere.

YouGov har undersøkt forbrukernes holdning til finansielle tjenester i 17 globale markeder. Rapporten er basert på mer enn 18 000 intervjuer og ser nærmere på betalinger, investeringer og etikk i finanssektoren og undersøker hvordan COVID-19-pandemien har påvirket forbrukeratferd over hele verden. Norge er ikke med, men våre naboer i Sverige og Danmark er blant landene som ser ut til å ha klart pandemien best, det samme har nok Norge også gjort gjetter vi på.

Mange ønsker å redusere forbruket sitt – og en del har allerede gjort det

Danmark (20 %), Tyskland (28 %) og Sverige (35 %) er de landene der færrest har redusert forbruket sitt. Men selv her har minst en femtedel av forbrukerne (20 %) kuttet ned på sine ikke-essensielle utgifter.

Sparing står høyt på prioriteringslisten

Uansett om forbrukerne frivillig har redusert overflødige utgifter eller ikke, planlegger størstedelen å holde forbruket nede i fremtiden. De eneste landene der under halvparten har planer om å kutte ned, er Tyskland (45 %) og Danmark (45 %).

For de fleste forbrukere er det dessuten viktig å spare til uforutsette økonomiske utgifter i fremtiden – særlig i Indonesia (54 %), Singapore (51 %) og Spania (48%) prioriteres dette høyt.

Les rapporten her.

Pressemelding, YouGov.