Norske Dignio vil med dette øke mengden brukere fra knappe to tusen til nesten 30 000.Avtalen har en verdi på over 400 millioner kroner over fem år.

I dag signerer norske Dignio en ny avtale med det kinesiske sykehuset St. Mount, i Shanghai. Dette blir et nytt kapittel i Dignios samarbeid med Kinesisk helsevesen, og stor økning i brukere for selskapet, som har sneglet seg inn i norske kommuner de siste årene.
Dignio leverer nettbrett og enkle måleinstrumenter til eldre og kronisk syke, slik at de kan ha større kontroll over egen helse. I Norge har de omlag 2000 brukere, og har kontrakter med flere kommuner. I Kina vil det tallet øke til nesten 30 000, bare med et sykehus.

– Milepel
Dignio har lenge vist interesse for Kina, og sikret i 2016 en avtale med det kinesiske selskapet Sino Fortune, og fikk i tillegg kontrakt på et forprosjekt for et nytt sykehus i Tianjin.
– De tidligere avtalene har kun vært levering av kompetanse eller intensjonsavtaler, og vi har ikke hatt brukere av produktene der. Så dette blir en milepel, forteller CEO i Dignio, Lars Chiristian Dahle.
Han forteller at de skal starte forsiktig, for å lære opp både brukere og helsepersonell, men at avtalen innebærer en mulighet for 30 000 brukere på sykehuset.
– Så det blir en god del flere brukere enn vi har, sier Dahle.
Innomag har tidligere skrevet om Dahles interesse for Kina og det kinesiske markedet, da han besøkte China Business Summit i 2017.

Stort marked
Og det er nok folk å ta av i Kina. Tall viser at Kina har over 200 millioner eldre over 60 år og at tallet kommer til å doble seg de neste femti årene. Da blir norske forhold ganske så små.
Som en av de kinesiske deltakerne på China Business Summit sa om Oslo til Innomags redaktør i 2017: «Slikt kaller ikke vi en by, men så hyggelig det må være å leve i en by der alle kjenner hverandre»

 

Om Dignio:
Dignio leverer et helsetilbud der brukeren har et nettbrett og enkle, medisinske måleinstrumenter hjemme. De startet i 2010 og har i dag i underkant av 2000 brukere i Norge, og avtale med flere norske kommuner. Tjenestene skal redusere antall besøk til sykehus, og gir brukeren selv muligenheten til å føre kontroll med egen helse. Blant annet leverer de pillebrettet Pilly, som ved hjelp av alarm og automatisk åpning, sørger for at brukere tar tabletter til riktig tid.