Innlandet med milliardinvestering i innovasjon!

Sparebankstiftelsen Hedmark har tatt initiativ til etablering av
«Innlandet Science Park» med campus i Hamar, Elverum og Kongsvinger.
Ambisjonen er å få frem nye vekstbedrifter, styrke vekstkraften i
etablerte bedrifter og å bidra til et konkurransedyktig og attraktivt
universitet i regionen. Et nytt landemerke!

Et velutprøvd konsept
En science park samler utdanning, forskning, kunnskapsbedrifter og gründerkapital under
samme tak ut fra ett formål; Å skape regional vekst. Dette skjer ved å bygge et landemerke – et kunnskapssenter – som gir rom, inspirasjon og attraktivitet til å drive frem innovasjon, entreprenørskap og vekst.

Direktør Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark sier at stiftelsen med dette ønsker å bidra til å fremme vekst og utvikling i Hedmark:

– Science park er et velutprøvd konsept for å skape kraftsentre i tilknytning til
universiteter. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og
næringer sammen styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og
gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en science park styrker regionens
attraktivitet og verdiskapning. Stiftelsen har ressursene og mulighetene til å bidra
til denne typen store løft, sier Dobloug.

Er i en tidlig fase
Prosjektet er i en tidlig fase hvor det nå skal etableres en prosjektledelse som skal drive
prosjektet i tett samarbeid med Stiftelsen og øvrige involverte.
– Vi har dialog med høgskolen og har gjort sonderinger blant eiendomsutviklere og
potensielle leietakere. Alle er svært positive. Vi er imidlertid i en tidlig fase og
det er mange forhold som må avklares. Vi er foreløpig på konseptstadiet, men har
stor tro på at dette lar seg realisere, sier Dobloug.

Sentral lokalisering
En science park må ligge i tilknytning til en forsknings- og utdanningsinstitusjon. De som
har lykkes har en sentral, attraktiv lokalisering for potensielle leietakere. I tillegg
betinger det en størrelse som i seg selv blir en magnet – «stedet du må være».
Utgangspunktet for dette prosjektet er tre sentre eller campus i Hedmark; Elverum,
Kongsvinger og Hamar. En realisering av prosjektet betinger ikke at alle campuser utvikles samtidig. Bykommunene har også ulike utgangspunkt, forskjellige behov og ulike planer. Elverum med Terningen Arena og Kongsvinger med Høgskolesenteret vil være naturlige utgangspunkt for utvidelser der. Hamar er nå i en prosess for å vurdere et utvidet «Næringslivets Hus» basert på erfaringen fra gründerhuset PARK, som allerede er fullt.

Må være ambisiøse
Kostnadene med et slikt prosjekt er ikke kartlagt, men i sum er dette et milliardprosjekt.
Dobloug sier at selve forutsetningen for ideen om en science park er at regionen nå må være ambisiøs, ta opp kampen mot de store byene og tørre å satse. Målet må være å bli en toneangivende og nasjonalt ledende science park.
– Et mangfold av fagfolk og næringer under samme tak stimulerer til kunnskapsdeling og
innovasjon. Samtidig må et sånt hus ha en størrelse og et innhold som gjør det
attraktivt. Dette er ikke et kontorbygg. Det må i tillegg være en driftsorganisasjon
som bidrar til at «ting skjer» og at det er høy aktivitet. Vi håper at første
byggestart kan være ila 2-3 år, men det er for tidlig å si om det er realistisk for
et så stort prosjekt, sier Dobloug.

En investering med dobbel bunnlinje
Stiftelsens mål er å delta med egenkapital for å realisere prosjektet sammen med andre
eiendomsutviklere og eventuelt offentlige aktører. I tillegg vil Stiftelsen kunne gi støtte
til undervisning og ledende forskning i «Innlandet Science Park».

– Dette er et prosjekt som er en god investering både for Hedmarkssamfunnet og for
Stiftelsen. For oss har prosjektet derfor en «dobbel bunnlinje» – det skal bidra til
vekst og utvikling og samtidig må det være et forretningsmessig interessant prosjekt
for å få med eiendomsutviklere, avslutter Dobloug.

NB! Vi gjør oppmerksom på at innholdet hovedsakelig er hentet fra en pressemelding fra Sparebankstiftelsen Hedmark, men vi i InnoMag lover å følge opp saken fremover.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!