– Vi må samarbeide om å ruste næringslivet til restart etter krisen, sa Håkon Haugli da han holdt Innovasjonstalen onsdag. Det er noe pompøst over det statlige virkemiddelorganets forsøk på å påvirke sine eiere, men med flinke foredragsholdere og god debatt fungerte det i år. Hva blir så stående igjen?

Innovasjon Norges administrerende direktør mener grønn omstilling og satsing på eksport og spesialisering i regionene er avgjørende for å skape et nytt og konkurransedyktig næringsliv. Ikke akkurat overraskende, – men selv om det er åpenbart gir det ekstra tyngde når det sies av en statlig virkemiddelaktør som i år har fått doblet sine bevilgninger.

Situasjonen for næringslivet er svært alvorlig. Innovasjon Norges medarbeidere i hele landet rapporterer at prosjekter er stoppet og bestillinger er kansellert. Investorene avventer situasjonen og turistene uteblir. Noen næringer er hardere rammet enn andre, men ingen bedrift eller samfunnssektor er uberørt, og felles for mange er at kundene er borte.

Mener grønn omstilling må til etter krisetiltakene

– Næringslivet ønsker en grønn omstilling, men utsetter å gjennomføre det, fordi det nå er om å gjøre for bedriftene å overleve, sier Haugli. Han mener det offentlige må benytte seg av sin makt som innkjøper og samtidig bidra til å drive fram omstillingen. – Røde tall gir ikke grønn omstilling, derfor satser Innovasjon Norge tungt på grønn omstilling med sine utvidede støtteordninger for næringslivet. Vi mener det kan bidra til innovasjon, blant annet i leverandørindustrien, som sliter tungt, sa han.

Bukk, havresekk og fem råd

Det spesielle er selvsagt at Innovasjon Norge gir råd til myndigheter og næringsliv gjennom innovasjonstalen, men de er jo selv aktøren som skal følge opp så her er det vanskelig å følge med for noen og enhver. Her er de fem rådene som sjefen selv delte med den digitale forsamlingen:

  • Det offentlige må bidra med lån eller tilskudd slik at næringslivet kan holde tempoet oppe
  • Norge må videreutvikle sterke eksportnæringer og utvikle nye. Et nytt eksportsenter kan bli navet i denne satsingen, sammen med et styrket Team Norway.
  • Å sikre kapital til gründere og vekstbedrifter. Innovasjon Norge anbefaler at myndighetene legger til rette for langsiktige ordninger for tidligfase- og vekstkapital.
  • Forutsetningene for det regionale arbeidet har endret seg, derfor bør fylkeskommunene på nytt involvere de regionale kunnskapsmiljøer og næringslivet, og spisse sine næringsstrategier.
  • Offentlig sektor må ta rollen som pådriver for innovasjon gjennom innkjøp og tilpasning av regelverk.

Som oppfølging av rådene lanserte Haugli flere initiativ fra Innovasjon Norge:

  • Innovasjon Norge tar initiativ til å etablere et eksportsenter i samarbeid med næringslivets organisasjoner, klynger og virkemiddelaktører. Senteret er inspirert av liknende ordninger i Sverige, Danmark og Frankrike.
  • For å få de store bedriftene til å trekke de små med seg, vil Innovasjon Norge utvikle et såkalt «lokomotivprogram».
  • Til høsten etablerer Innovasjon Norge et senter for samfunnsutfordringer, blant annet for å sikre at regelverk ikke hindrer innovative løsninger. Forbilder er «Gov Squad» i Frankrike og «Policy Lab» i Sverige.

For oss virker det rart at Innovasjon Norge finner det nødvendig å skulle utvikle et lokomotivprogram når initiativ som Open Innovation lab of Norway og DigitalNorway allerede har vært til stede i flere år, uten å oppleve nevneverdig interesse fra den statlige virkemiddelaktøren.Vi får håpe at oppfordringen om samarbeid sikrer bedre samspill fremover…

Innovasjonstalen inneholdt også en rekke gode innspill fra andre, mer om det på www.innomag.no.

Manus til talen finner du her.