Blant norske unge er det få som synes de har det vanskeligere enn sine foreldre, og de mener at de er flinke med penger. Likevel er de mer usikre enn de fleste på om de faktisk får råd til den livsstilen de ser for seg i fremtiden.

Det viser en stor internasjonal rapport fra betalingsleverandøren Klarna.

Klarna er Norges største og en av verdens ledende betalingsleverandører innen netthandel. Bare i Norge benytter mer enn 6000 nettbutikker seg av deres løsninger.

Unges holdninger

De har gjennomført en undersøkelse blant mer enn 20 000 personer i 10 land. I rapporten “Money Management in a new age”  er nordmenns holdninger til økonomi, sparing, teknologi og åpenhet rundt personlig økonomi, sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper fra land som USA, Australia, Sverige, Tyskland, Spania, Storbritannia, Østerrike.

Flinke med penger, men bekymret for fremtiden.

Bare 37 prosent av norske unge mellom 18 og 38 år mener det er tøffere for dem å spare enn det var for deres foreldre. Det er den laveste andelen blant samtlige land i undersøkelsen.

Hele 6 av 10 nordmenn i samme aldersgruppe mener at de selv er flinke med penger. Det er en høyere andel enn i noen av de andre landene.

Likevel er unge nordmenn blant de mest utrygge på om de kommer til å få råd til den livsstilen de ønsker i fremtiden. Bare 37 prosent av de spurte oppga å være svært eller ganske sikker på at de kommer til å få til dette. Det eneste landet med større usikkerhet enn Norge er Storbritannia.

– Det kan selvsagt også skyldes at norske millennials har høyere forventninger til dette, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Norske unge dårligere på sparing

– Undersøkelsen viser også at blant de mellom 18 og 30 år sparer færre nordmenn til både kortsiktige og langsiktige formål enn hva gjennomsnittet i de andre landene gjør, sier Elvestad.

Fire av ti nordmenn i denne aldersgruppen sparer til kortsiktige formål, som den neste sommerferien, mens fem av ti sparer til større innkjøp i fremtiden, som en bolig.

Teknologipåvirket sparing

Sammenlignet med den eldre generasjonen i Norge har også teknologi en større innflytelse på hvordan de unge håndterer sin personlige økonomi.

Nesten dobbelt så mange unge som eldre nordmenn (hhv. 22 og 12 prosent) synes det er vanskeligere å spare penger med ny teknologi med direkte tilgang til sparekontoen med kun noen få tastetrykk.

Finansielt stabile og flinke med penger

– Det overordnede bildet er imidlertid at mer enn halvparten av norske millennials beskriver seg selv som finansielt stabile og at de selv mener de er flinke med penger. Det er en høyere andel enn i de aller fleste markedene vi sammenligner oss med i rapporten, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Deler av innholdet er hentet fra en pressemelding fra Klarna Norge.