Home Biz Jotun-sjefen: Slik sikrer du nyskaping i bedriften din

Jotun-sjefen: Slik sikrer du nyskaping i bedriften din

 – Det er alltid en fare for å bli sittende fast i gamle tankemønstre. Vi tror det er en del vi kan gjøre for å unngå nettopp dette, sier Morten Fon i Jotun, selskapet som nettopp har blitt kåret til én av Norges 25 mest innovative bedrifter for andre året på rad. 

Navn og alder: Morten Fon (55 år)
Stilling: Konsernsjef i Jotun AS
Favorittduppeditt (annet enn mobilen): Sonos
Dine tre favorittapper: DN, Flashscore og KLM
Beskriv deg selv med tre ord: På, involvert og konsekvent
Nevn én «funfact” få vet om deg: Jeg kan lage maling
Hvordan kobler du av om sommeren? Med seiling, golf og venner

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?

– Jeg tenker langsiktig og noen vil nok si at jeg er konservativ. Og så brenner jeg for kulturen vår her i Jotun, som vi kaller «The Penguin Spirit». Den er  bygget på verdiene lojalitet, respekt, omsorg og mot og er kanskje vårt aller sterkeste konkurransefortrinn. 

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

– Det å holde seg generelt oppdatert er viktigst, men vi bruker mange analysekilder som banker og internasjonale institusjoner.

Hvordan ser Jotun ut i 2025?

– Jotun i 2025 er vesentlig større enn i dag. Vi har betydelige markedsandeler i dekorative malinger, skipsmaling, rusthindrende malinger og pulverlakker globalt. Våre sterkeste geografiske områder er hele Asia og Midtøsten. Vi selger konseptuelle løsninger hvor maling er en del av løsningen.

Hvilke aktører/virksomheter ser du som deres største utfordrere?

– Det kan deles i tre; først har vi de store globale aktørene i malingsmarkedet som vi konkurrerer med i hele verden, dernest har vi de mindre lokale og regionale aktørene, og til sist vil vi i fremtiden i større grad bli utfordret av aktører som tenker helt nytt eller som baserer seg på helt annen teknologi.

Jotun ha for andre år på rad blitt kåret til en av Norges mest innovative bedrifter i årets papirutgave av InnoMag (Innovasjonsmagasinet). Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber for å sikre nyskaping i bedriften? På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i Jotun? 

– Innovasjon er meget godt forankret strategisk i Jotun, og jeg gir oss selv en score på 8,5. Innovasjon er drevet av segmentene som er best til å definere kundebehov, nå og i fremtiden, hvilket er en viktig basis for innovasjon. I Jotun håndteres alle innovasjonsprosjekter gjennom en strukturert innovasjonsprosess. Det er viktig at man både har kreative prosesser og god styring på prosjektene. Det har vist seg like viktig å stoppe de prosjektene som ikke har noen fremtid som å ha god idégenerering.

– For Jotun, som et globalt selskap, er det viktig å innovere, men det er også viktig å tilpasse produkter og løsninger til lokale markedsbehov. Derfor gjør vi om lag 75 % av vårt innovasjonsarbeid i Norge og de resterende 25 % blir brukt på å tilpasse konsepter og produkter til marked og kunder globalt.

– Vi har de senere år investert i nye laboratoriefasiliteter i Kina, Korea, og England. Vi planlegger nye fasiliteter i India, Dubai og Kuala Lumpur. I tillegg har vi startet byggingen av et av Norges største forsknings- og utviklingslaboratorier i Sandefjord.

For etablerte selskaper har risikoen for å bli erstattet av nye aktører aldri vært større. Hva mener du er de største feilene etablerte virksomheter gjør i dag når det kommer til innovasjonsarbeid? 

– Det er alltid en fare for å bli sittende fast i gamle tankemønstre. Vi tror det er en del vi kan gjøre for å unngå dette. Vi ansetter mange unge mennesker som er flinke til å utfordre det etablerte. Det er også viktig å bruke ressurser som skal fokusere på helt nye ting, og som kan jobbe litt «på utsiden» av det vi normalt gjør.

– Den største utfordringen er kanskje at vi blir utfordret av teknologier som gir helt andre løsninger som vi ikke har sett i dag. Denne typen disrupsjon kan være utfordrende, men har så langt i liten grad endret vår bransje.

I disse tider er det mye spennende som skjer på innovasjonsfronten, hvilke tre trender/game-changere tror du vil ha størst påvirkning på oss/verden i årene fremover?

– Miljøaspektet er det aller viktigste. Vi må komme opp med nye råvarer og nye produkter, og vi jobber kontinuerlig med dette. Videre er det viktig at våre løsninger og våre produkter bidrar til et bedre miljø, samtidig som dette må ses balansert mot hvilke innsatsfaktorer vi bruker. Livsløpsanalyser blir et viktig verktøy for å evaluere hvilke råvarer og hvilke produkter vi skal selge i våre fremtidige løsninger.

– For det andre ser vi at teknologi vil endre industrien i fremtiden. Hastigheten på teknologiutviklingen øker og sluttbrukernes adferd og forventninger endres tilsvarende. Evnen til å innovere vil bli belønnet, og vi følger derfor tett utviklingen på teknologi som er relevant for vår industri.

– Det tredje utviklingstrekket jeg vil nevne, er dreiningen mot Asia og det skiftet vi ser i verdens økonomiske tyngdepunkt. Kina og India forventes å være de to største økonomiene i verden innen 30 år. Jotun har et solid fotfeste i Asia og er posisjonert for å møte denne utviklingen.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst