Kan vi innovere oss ut av klimakrisen?

FN la nylig frem en dyster klimarapport om konsekvensene av klimaendringene.  Skal vi unngå de farligste klimaendringene kreves det omstilling i alle land. Bærekraftig innovasjon kan være en viktig del av løsningen.

Klimapanelets femte hovedrapport tegner et skremmende risikobilde:

  • Helsen vår vil påvirkes ved økning i skade og død fra hetebølger og skogbranner, underernæring i fattige regioner som følge av redusert matproduksjon, og sykdommer som smitter via vann, mat eller insekter.
  • I byer vil luftforurensning være en klimarelatert risiko. Med dagens utslippsutvikling forventes det at det innen 2100 vil være umulig å gjøre normale utendørsaktiviteter i noen deler av verden i deler av året.
  • Klimaendringene forventes å redusere økonomisk vekst, heve matprisene som følge av svekket matproduksjon og bremse reduksjonen i fattigdom.
  • I tillegg vil lavtliggende områder langs kysten bli mer utsatt for oversvømmelse hvis havnivået stiger. Et stort antall mennesker kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine.
  • Rapporten sier også at klimaendringene indirekte øker risikoen for voldelige konflikter som borgerkrig ved å forsterke virkningen av andre årsaker til slike konflikter, som fattigdom og økonomisk nedgang.

2-gradersmålet

Skal vi unngå de farligste klimaendringene, må vi begrense temperaturøkningen til to grader.  Dette vil kreve omstilling i alle land. Land med høye utslipp må redusere utslippene, og land med lave utslipp må velge en sosial og økonomisk utvikling som ikke øker utslippene. I følge forskerne kan det bli nødvendig å fjerne store mengder CO2 fra atmosfæren etter 2050. 

Bærekraftig innovasjon

sustaniaMens karbonboblen slår spekker, er tiden i ferd med å renne ut. Det er likevel lys i tunellen.  Bærekraftig innovasjon kommer for fullt og kan være en viktig del av løsningen på klimakrisen.

Den globale tankesmien Sustainia presenterte nylig resultatet av en 6 måneders global jakt på verdens 100 ledende bærekraftige innovasjoner. Studien omfatter løsninger og teknologier som brukes i boliger, kontorer, industri og transportsystemene.

Løsningene omfatter alt fra globale retursystem for tekstiler og trådløs overvåking av avlinger, til plastflasker som på dagtid samler opp sollys som på nattestid fungerer som lamper for fattige som så vidt har råd til tak over hodet. .De utvalgte løsningene er lett tilgjengelig med demonstrerte miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

Innovative hovedtrender

Rapporten peker på seks hovedtrender innen bærekraftig innovasjon:

1)     Sirkulær økonomi  

Den mest signifikante trenden er å skape produkter og tjenester for lukkede kretsløp. Løsningene er designet og produsert for gjenbruk, resirkulering og biologisk nedbryting som ikke skader miljøet, f.eks. ved å erstatte petroleumsbasert plast med materialer laget av landbruksavfall.

2)     Vanneffektivitet

Løsninger for mer effektiv bruk av verdens knappe vannressurser.  Problemet adresseres gjennom mer vanneffektive produksjonsløsninger, nye måter å resirkulere vann på, og dataovervåking for mer effektiv styring av vannlekkasjer.

3)     Ansvarlige leverandørkjeder

Det er også et økende internasjonalt samarbeid for ansvarlige leverandørkjeder. Løsningene omfatter blant annet bedre ressursstyring, transparens i leverandørkjeden og Fair Trade ordninger for å sikre ordentlige arbeidsforhold.

4)     Nye forbruksmønstre

Denne trenden representer en rekke nye muligheter for forbrukere som er villige til å tenke nytt rundt sine forbruksmønstre, f.eks. gjennom å lease eller å leie fremfor å eie, deling av transportløsninger og resirkulering.

5)     Big Data

Bruk av data-analytiske tjenester i stor skala, også kjent som Big Data, skaper nye forretningsmodeller i energisektoren.  Data blir kontinuerlig generert, analysert og brukt for å optimalisere adferd, infrastruktur og energiproduksjon, f.eks. i form av online – tilknyttet gatebelysning og IT- systemer for energibesparelse i transportsektoren.

6)     Mer effektive bygninger

Et annet satsingsområde er Smart Tech- løsninger som optimaliserer eksisterende teknologier som LED- belysning og solcellepaneler, samt bedrer utnyttelsen av sollys og fornybar energi ved f.eks. å designe intelligente skyskrapere og sykehus som utnytter daglyset maksimalt.

Enormt potensiale

Sustainia 100 viser at bærekraftige alternativer ikke bare er tilgjengelige, men også attraktive og konkurransedyktige.  Potensialet ved å satse på bærekraftig innovasjon er enormt:

  • Rapporten estimerer at en sirkulær økonomi vil kunne generere over 700 milliarder dollar i årlige materialbesparelser, og skape 400 000 nye arbeidsplasser i EU alene.
  • Vannbehovet i produksjon er forventet å øke med 400 % innen 2050. Samtidig koster globalt vanntap vannverk mer enn 14 milliarder dollar i året.
  • Bygninger forbruker mer enn 40 % av verdens tilgjengelige energi.  Storskala energieffektivisering av bygninger i USA forventes å gi besparelser på over 1000 milliarder i løpet av en 10 års periode.

I Norge har eiendomsselskapet Entra redusert konsernets energiforbruk med over 20 prosent ved å investere i miljøbygg eller såkalte «powerhouse».  Deres nyeste kontorbygg produserer mer strøm enn det bruker.  Selv om investeringskostnaden er høyere enn om man ikke vektlegger miljøet, er det lønnsomt. Boston Consulting Group har beregnet at merverdien av fire miljøbygg er cirka 80 millioner kroner. Det viser at miljøvennlige løsningene også er lønnsomme.  Dersom bransjen i Norge klarere å redusere energiforbruket med 30 %, tilsvarer det en besparelse på rundt 1,5 milliarder kroner i norske kontorbygg.

Det enorme potensialet bør inspirere investorer, bedriftsledere, politikere og forbrukere over hele verden til å satse på bærekraftig innovasjon for å møte klimakrisen. Her bør Norge ha forutsetninger for å kunne ta en global ledertrøye.

Innlegget er skrevet av Merete Lütken


merete_lütkenMerete Lütken er styreleder i Paneda DAB AS som leverer innovative transmisjonsløsninger for digital radio. Selskapet har utviklet unike kringkastingssystem for blant annet veitunneler.

Lütken har 20 års ledererfaring fra norsk næringsliv og bred styreerfaring fra en rekke bransjer. Hun  er styreleder i Paneda Dab AS, styremedlem i Tocircle Industries AS og Tocircle Power systems AS, nestleder i styrenettverket Styrelederen og leder av tankesmien Women on Boards. Hun er forfatteren bak finansthrilleren Supergirl, og en av bidragsyterne til boken Getting Women on to Corporate Boards. A Snowball Starting in Norway.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »