Kina til å forbigå USA: Kan bli verdens største “IT-land” innen 2018

Ifølge den årlige rapporten til IT-konsulentselskapet TBK Consult, BECH Index, vil Kina kunne bli det største markedet for IT-produkter og tjenester innen kort tid.  

Rapporten tar for seg 229 forskjellige land, og viser den relative etterspørselen etter informasjonsteknologi i hvert enkelt av landene.

2017-utgaven bekrefter at etterspørselen etter IT fortsetter å endre seg. Rapporten viser at Asia, med Kina i spissen, går frem som den store vinneren, mens USA og Europa fortsetter å tape terreng.

– Hvis trenden fortsetter vil Kina ta posisjonen som verdens største IT-marked innen 2018, skriver forfatter av rapporten Hans Petter Beck, i en artikkel på sin LinkedIn-profil.

Ifølge analysen vil altså Kina ta over en større og større andel av  det globale markedet og forbigå USA som til nå har vært den største aktøren. Som nummer én vil Kina ha store fordeler sammenliknet med de andre landene, heter det i rapporten.

USA sin prosentandel av markedet har gradevis sunket siden 2014 og ligger nå på 18,75 %. Kinas andel har derimot steget og har i år en prosentandel på 16,61 %, altså kun 2,41 % bak førsteplassen.

India, Japan og Tyskland kommer henholdsvis på en tredje, fjerde og femte plass av de 229 landene undersøkt, men med en prosentandel langt lavere enn både Kina og USA.

Samlet har EU ca. én femtedel av andelen av det globale markedet. På toppen finner du Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Når det kommer til Norge, så befinner vi oss på øverste halvdel av tabellen og glir inn på en 11. plass blant EU-landene – Bak Sverige, men foran både Danmark og Finland.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!