Kommunene vet for lite – Forbrukerrådet med varsko

Fire av ti kommuner gjennomfører ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem og bare tre av ti kommuner har brukerundersøkelser på nettsidene sine.

Forbrukerrådet er bekymret for kunnskapen kommunen har til kvaliteten i barnehager, SFO, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Forbrukerrådet peker på at brukerundersøkelser også kan være med på å styrke demokratiet ved at folk får si ifra ved flere anledninger enn i stemmeurnen hvert fjerde år. Videre ser de det som et helt nødvendig verktøy for at kommunene skal kunne levere kvalitet på tjenestene som er så viktige i folks liv.

Innbyggerne er helt prisgitt kommunene og kvaliteten i tjenestene de yter. Forbrukerrådet mener derfor at helseministeren må kreve at kommunene utfører jevnlige brukerundersøkelser.

Medisin finnes

For å gjøre det enklere for kommunene å gjennomføre brukerundersøkelser har KF i samarbeid med effektiviseringsnettverkene til KS utviklet verktøyet bedrekommune.no for måling av kvalitet i kommunale tjenester. Med bedrekommune.no kan kommunene velge blant 30 standardiserte undersøkelser med tilhørende fagveiledninger. Løsningen inneholder undersøkelser innenfor mange av de tjenestene kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere for eksempel barnehage, helsestasjon og hjemmetjeneste.

Det kan virke som om mange av kommunene ikke har fått med seg at de ikke trenger å finne opp hjulet på nytt, KF har i samarbeid med KS utarbeidet gode løsninger.

290 kommuner benytter dog allerede løsningen, noe som også gjør det mulig å sammenlikne egne resultater med resultatene fra andre kommuner, opplyser Frederikke Stensrød, kommunikasjonsansvarlig i KF i en epost når vi spør.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »