Energiselskapene må ta lærdom fra de store teknologiselskapene, skriver professor Tor W. Andreassen i denne kronikken. 

Rapporten DIGITAL21 foreligger. Et godt stykke arbeid som peker på tiltak man kan, må og bør gjøre for omstilling av offentlig og privat sektor.

En viktig sektor for digitalisering, er energiselskapene. Jeg mener at de i tillegg bør nærme seg konsumentmarkedet for å opprettholde sin relevans og attraktivitet for samfunnet, kunder, og investorer.

La meg utdype:

Energiselskapene forretningsmodell og logikk er basert på fem gjensidig avhengige faktorer:

1) Tilgang på nye olje og gassfelter som

2) kan utvinnes på en effektiv måte for

3) å selge produktene i

4) et internasjonalt marked hvor

5) prisen er definert.

I jakten på nye energikilder er energiselskapene avhengig av tilgang på nye leteområder. Uten dette stopper veksten. I Norge er det bekymringer knyttet til tildeling av nye felter etter 2020. I tillegg har selskapene liten eller ingen påvirkningsevne på prisene – noe som gjør at volum, utvinnings- og driftskostnader er ledernes viktigste verktøy for å skape lønnsomhet, utbytte til eiere og avkastning for investorer.

Mens dette historisk har fungert godt og gitt oss en bemerkelsesverdig høy verdiskaping for samfunnet, er næringen i dag under økende angrep fra miljøkrefter som presser frem endringer i forbrukeres holdninger til og kjøp av fossilbrensel og plastrelaterte produkter. Men ikke nok med det. Nå begynner investorene å røre på seg.

Bakgrunnen er at energiselskapene er fortrengt fra toppen av listen over verdens mest verdifulle selskaper. EXXON var pr mai 2018 det tiende mest verdifulle børsnoterte selskapet i verden forbigått av blant annet Google, Apple, Facebook, og Amazon (GAFA-selskapene). På listen over de ti mest verdifulle amerikanske oppstartsbedriftene i 2017, finner vi bare ett produksjonsselskap – SpaceX. Dette er noe investorene merker seg.

Felles for de mest verdifulle selskapene er at de

1) er tjenester,
2) forbrukerorienterte,
3) er digitale
4) i stor grad plattformbaserte

Det vil si at de med teknologi direkte kobler brukere eller kjøpere og selgere med hverandre. Tenk Uber og Airbnb. De økonomiske resultatene taler for seg selv – noe langsiktige eiere merker seg.

La meg gi ett eksempel:

Apple, Facebook, og Google hadde i 2014 omtrent den samme omsetning som bilprodusentene Chrysler, Ford, og GM hadde i 1990. Den store forskjellen var at teknologiselskapene gjorde det med 1/10-del antall ansatte og til en børsverdi som var 40 ganger høyere.  Dette mener jeg energiselskapene som er aktiva-tunge, må ta lærdom av i innovasjonen av sin egen forretningsmodell. At nesten 85% av markedsverdien av selskaper som inngår i S&P500 indeksen er immaterielle, underbygger dette bildet.

Mens en økende del av næringslivet snakker om innovasjoner rettet mot sluttkundene, digitalisering, kunstig intelligens, og bruk av data fra sensorer i ulike produkter som snakker sammen via internettet, er dette fremmed musikk i energibransjen – så langt!

Jeg mener at digitale forretningsmodeller mot konsumentmarkedet vil være en spennende og supplerende utviklingsretning for økt firmaverdi for energi- og produksjonsselskapene. At General Electric etter mer enn 100 år ble tatt ut av børsindeksen Dow Jones i år, sier noe om at produksjonsselskapene – de aktiva tunge selskapene – taper terreng til investorer og virksomheter som er aktiva og ansatt lette.