Det er ikke så lenge siden vi skrev om digitale kunstverk med unike eierskapsbekreftelser, men området som baserer seg på Blockchain teknologi er  i rask utvikling. Denne uken meldes det at NFT AS og kurator Sam Farao inngår samarbeid med Kaupang Krypto for å senke barrieren for kjøp av 1122 verk i Bjarne Melgaards første kryptokunstsamling «The Lightbulb Man».

For mange er kryptokunst ikke på listen over potensielle investeringsobjekter fordi hele krypto-sfæren er ukjent for dem.

Andre ønsker å investere i et kryptokunst-marked i kraftig vekst, men er utrygge på gjennomføringen av handelen. Å kjøpe et fysisk kunstverk med kontanter eller kredittkort er velkjent. Noe helt annet er å betale med kryptovaluta for et digitalt kunstverk med kryptografisk eierskapsbekreftelse (NFTer).

– Lightbulb Man er en del av den digitale kunstrevolusjonen. Gjennom Kaupang Krypto blir det tryggere og enklere for folk å bli eiere av verkene, sier Sam Farao, daglig leder i NFT AS som vil bruke Kaupang Concierge-konseptet i gjennomføringen av handelen.

Kaupang Concierge ble lansert i desember 2021 for å gi kundene en førsteklasses handelsopplevelse tilknyttet NFTer av høy verdi.

Et viktig kunstnerisk element i «The Lightbulb Man» er at kjøperne kan gi navn til Melgaard-kunstverket sitt. – Til nå har alle mine verk vært merket «Uten tittel». Det er viktig del av demokratiseringen av NFT- kunstverket at folk får delta aktivt i mine verk og nå får gitt sitt verk sin tolkning, sier Bjarne Melgaard.

NFT fungerer som digitalt kunstgalleri og Farao har kuratert Lightbulb Man-utstillingen som naturligvis er på nettet. Verkene har en pris på ETH 0,5 (Ethereum), dvs. ca. 14 000 kroner.

– Vi er glade for at en såpass profilert kunstner som Bjarne Melgaard baner vei for andre NFT-kunstnere. Samtidig aktualiserer dette kryptoteknologi og -valuta for nye brukergrupper, sier CEO Nikolai Gobel i Kaupang Krypto.

Som NFT-teknologien tydelig viser, dekker krypto langt mer enn valuta. Selskapet henvender seg til den modne delen av markedet hvor privatpersoner og virksomheter anvender kryptoteknologi og -valuta i forretnings- og investeringsaktiviteter. Som et element i dette lanserte de i 2021 oppbevaring av kryptovaluta i separate, digitale hvelv. Kryptohvelvet reduserer risikoen for tap av de enkle privatnøklene som utgjør en stor barriere mot profesjonelle kryptoplasseringer. Selskapet megler per i dag over 40 ulike kryptovalutaer.

NB! Vi i Innomag gjør oppmerksom på at deler av innholdet er hentet fra en pressemelding fra Kaupang Krypto.