Ukens lederintervju er med Annicken R. Day, gründer av Corporate Spring, global kulturstrateg, og bestselgende forfatter.

Første gangen vi i InnoMag så deg på scenen var i 2005. På den tiden var du Chief Culture Officer for videokonferanseselskapet TANDBERG, og jeg husker godt hvordan du snakket om at kultur spiser strategi til frokost. 5. september kommer du til Norge for å tale på Innovasjonsdagen 2023. Nå handler det om «Kultur som strategi for vekst». Betyr det at kultur og strategi nå spiser frokost sammen?

-Haha, ja det kan man si! Jeg snakket i mange år om viktigheten av å vektlegge kultur, og ikke bare fokusere på strategier, for en strategi har en liten verdi om organisasjonen ikke har evne til å gjennomføre den. Og det er der kulturen kommer inn, det handler om hvordan man gjør ting, samarbeider og løser problemer. Kultur er de (ofte) uskrevne reglene som får ting til å skje… eller ikke. Mens utsagnet «kultur spiser strategi» fortsatt er like relevant, så sier uttrykket ikke noe om hvordan man faktisk jobber med den i praksis. Og det er her jeg vet mange selskaper sliter. De synes kultur er viktig, men vet ikke hvordan de skal påvirke den. Jeg har jobbet med den praktiske siden av kulturbygging i over 20 år, og det er blant annet dette jeg skal snakke om på Innovasjonsdagen.

Du har jo bred erfaring fra det internasjonale næringslivet og har flere år jobbet i Silicon Valley, både for Cisco og i ulike startup-miljøer. Hva mener du er den største utfordringen selskaper har når de prøver å bygge kultur?

-Jeg ser 3 store utfordringer.

  1. Mange tenker fortsatt at kulturfokus er noe som er «nice to have», og nevner det i samme åndedrag som pingpong bord, gratis lunsj og firmafester. Det er for meg et tydelig tegn på at man ikke har skjønt det. Ansatte-goder er kjempebra. Det viser at man setter pris på sine medarbeidere og i mange tilfeller får folk til å trives bedre i hverdagen. Men det er ingen forskning som viser direkte sammenheng mellom goder og langvarig engasjement, samarbeidskultur, innovasjon eller produktivitet. Å ha et strategisk fokus på kultur derimot, har direkte påvirkning på ansattes engasjement, innovasjonskraft, bunnlinje og aksjeverdi i følge studier fra blant annet Gallup, MC Kinsey og Harvard Business School.For å lykkes bør man skifte fra å tenke på kulturfokus som «nice to do» til «need to do.»
  2. Den andre utfordringen er at «nå skal vi bygge kultur» er en ganske meningsløs ambisjon dersom man ikke er klar på hva slags kultur man ønsker og trenger. Kultur er ikke en frittstående faktor som står på siden av selskapets visjon, strategier og målsettinger. Vil dere gjøre noe ingen har gjort før? Da må dere bygge en sterk innovasjonskultur der folk oppfordres til å tenke nytt, ta risiko, feile og lære fort. Vil dere utvikle og selge en tjeneste som står for presisjon, kvalitet og bunnsolid sikkerhet? Da bør andre verdier ligge til grunn enn i en typisk prøve-og-feile entreprenørkultur. Det handler om å fremelske verdier som støtter opp om visjonen.
  3. Den tredje utfordringen er at mange ledere anser at kultur først og fremst handler om hva slags verdier de ansatte skal leve etter, men at det samme ikke gjelder dem selv. Dette fungerer like dårlig som foreldre-filosofien «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Ledere former kulturen gjennom sine holdninger og adferd, hva de belønner, anerkjenner og prioriterer. Å bygge kultur gjennom ord, men ikke handling fungerer ikke. Kulturen er hva man GJØR, ikke hva man sier.

Så hva anser du er den mest effektive måten å gjøre kultur til en strategi?

-Min erfaring er at når man engasjerer organisasjonen i kulturbyggingen så skaper man et mye sterkere fundament, bedre forståelse, mer eierskap og større lojalitet til kulturen enn om ledelsen velger å bare tre visjon, verdier og kultur over hodene på de ansatte. Om man er et lite selskap er det enkelt, og om man er en stor organisasjon kan man gjøre dette med en «Teams-of-Teams» tilnærming, der man først engasjerer selskapets ledere, og at de siden tar ansvar for å engasjere sine egne team i prosessen.

Da jeg jobbet i Tandberg og Cisco utviklet teamet mitt og jeg en effektiv kulturbyggings prosess som var med å bidra til at begge selskapene ble kåret til Best Place to Work flere ganger. Da jeg startet konsulentselskapet Corporate Spring for 11 år siden, tok jeg med meg disse erfaringene og utviklet The Corporate Spring Model™ en holistisk modell som er et effektivt verktøy for å jobbe metodisk og strukturert med å bygge engasjerte, høypresterende kulturer som hjelper deg med å nå dine forretningsmessige målsettinger.

Kan du gi noen eksempler på selskaper som har lykkes med å implementere denne tilnærmingen til kulturbygging?

-Etter at jeg sluttet i Cisco for 11 år siden har vi fortsatt å ha de som kunde, og flere av deres globale team har metodisk jobbet med Corporate Spring modellen over flere år. Det har vist seg at de teamene som har iverksatt Corporate Spring Modellen er blant de topp 10% mest engasjerte teamene i Cisco. Med tanke på at Cisco nettopp ble kåret til The World’s Best Place to Work så er vi veldig stolte av disse resultatene. Et annet selskap jeg har lyst å nevne er det spennende, norske grønne energi selskapet Kyoto Group som vi har hatt gleden av å jobbe med siden oppstarten. Administrerende direktør Camilla Nilsson har uttalt at kulturen i selskapet er det som er skaper forutsetningen for selskapets vekst og suksess. Ledergruppen i selskapet jobber engasjert og metodisk med å bygge en kultur som støtter opp under selskapets ambisiøse målsettinger, og lykkes veldig godt med det.

Dette høres jo veldig spennende ut Annicken. Så hvordan kan våre lesere og medlemmer lære mer om strategisk kulturbygging fra deg?

-Vel, først og fremst håper jeg mange kommer på Innovasjondagen den 5. september hvor jeg er en av hovedtalerne. For øvrig, den 7. september skal jeg holde en 1-dags Executive Workshop på Epicenter der jeg vil gå mer i dybden på tematikken og dele konkrete verktøy og strategier som deltakerne kan bruke for å jobbe strategisk med kultur i egen organisasjon og selskap.

På vegne av alle oss som følger deg så virker du både veldig inspirert og ekte, nylig flyttet du også fra California til Toscana. Hva fikk deg til å ta det valget?

-Jeg forsøker alltid å lytte til min indre stemme og hjerte. Etter flere herlige år i California fikk jeg i fjor en kreftdiagnose som satte livet, og hele følelsesregisteret litt på hodet og påminte meg om at livet er skjørt og kort og det gjelder å leve det fullt ut mens man gjør det. I 30 år har jeg hatt visjonen og drømmen om å bo i Toscana og plutselig innså jeg at «en gang» er

NÅ, så jeg pakket sammen livet mitt i California og bestemte meg for å gjøre det jeg så lenge har drømt om. Og nå er jeg her!

Åpner dette for workshops også i Toscana?

Det stemmer! Fra høsten av kommer jeg til å holde flere workshops i Toscana, eller «camps» som vi kommer til å kalle det. Jeg ønsker å skape et konsept der deltakerne, enten de er enkelt individer, team eller ledergrupper kommer sammen i et fantastisk miljø som inspirerer til å nyte livet, oppfordrer til refleksjon og gode diskusjoner, frigjør kreativitet og påbegynner prosessen å skape noe konkret og varig som de kan ta med seg hjem og jobbe videre med.

De som synes dette høres interessant ut er velkomne å melde seg på nyhetsbrevet vårt på www.happylifehappywork.com eller ta kontakt med meg direkte for mer informasjon, avslutter Annicken sprudlende og full av energi.

 

Vi i InnoMag gjør oppmerksom på at Annicken vil holde et keynote innlegg på vår konferanse INNOVASJONSDAGEN 2023 den 5. september. Se mer om denne konferansen her.

Du kan også melde deg på Annicken’s Executive Workshop,  “Culture as Strategy for Growth” som vil arrangeres på EpiCenter, Oslo, 7. september her: https://www.corporatespring.com/executive-workshop